بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی در شهرستان پاکدشت در سال 1391

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 393

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSJ-12-2_005

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

مقدمه: بیماری لیشمانیوز جلدی یکی از معضلات بهداشتی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری از جمله کشور ایران می باشد. از این رو بررسی شیوع و شناسایی کانون های جدید این بیماری در مناطق مختلف ایران امری ضروری می نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع بیماری لیشمانیوز جلدی در شهرستان پاکدشت در سال 1391 انجام گرفت. روش کار: مطالعه حاضر بر روی 32 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی (خشک و مرطوب) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی موجود در شهرستان پاکدشت در سال 1391 انجام شد. به منظور بررسی بیماری، پارامتر هایی همچون ماه های بروز در سال مورد مطالعه، سابقه مسافرت بیماران به مناطق آلوده در طی مدت زمان قبل از بروز بیماری، شغل، سن، جنس، محل آناتومیک ضایعه در بدن بیماران، تعداد زخم، جنسی و نوع ضایعه از لحاظ مرطوب، خشک مد نظر قرار گرفت. نتایج: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش بیشترین میزان ابتلا در ماههای مهر (53/15 درصد) و شهریور (1875 درصد) دیده شد. اکثر بیماران سابقه مسافرت به مناطق آلوده را داشته اند، بطوریکه که 43/75 درصد بیماران سابقه مسافرت به سبزوار را طی مدت زمان قبل از بروز بیماری داشتند. بیشترین تعداد مبتلایان به لیشمانیوز جلدی زنان خانه دار (34 درصد)، کودکان (21/87 درصد) و رانندگان (15/6 درصد) بودند. و همچنین 90/62 درصد ضایعات معاینه شده از نوع مرطوب بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد که شهرستان پاکدشت کانون بیماری لیشمانیوز جلدی نبوده و بیماری در طی مسافرت بیماران به شهرهای کانون بیماری همچون سبزوار صورت گرفته است.

نویسندگان

امیرحسین مقصود

استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

علی پور محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

سید مصطفی حسینی ذیجود

دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،ایران

غفور توکلی

دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران