تشخیص استافیلوکوکوس ارئوس در نمونه های شیر استان تهران به روش MULTI PELEX PCR توسط ژنهای 23 S rRNA ، SEA ، SEB ، SEC و مقایسه با کشت میکروبی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,802

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THVC15_231

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1387

چکیده مقاله:

هدف ازاین مطالعه تشخیص ملکولی ژن های 23 S rRNA ، SEA ، SEB ، SEC باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بوده . ژن 23 S rRNA در تمام انواع واریته های استافیلوکوکوس مشترک می باشد ولیکن ژن های SEA ، SEB ،SEC مختص واریته اورئوس بوده . به دلیل سختی دیواره باکتری استافیلوکوکوس و عدم تأثیر آنزیم های لیزوزیم، پروتئناز K و … از ازت مایع جهت لیز کردن باکتری استفاده گردید . با توجه به مشابهت سختی دیواره باکتری های اشریشیاکلی واستافیلوکوکوس پس از انجام PCR روی DNA ژنومیک ای - کولای به عنوان کنترل منفی، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی استافیلوکوکوس اورئوس در آزمایش ژل الکتروفورز، هیچگونه باندی مشاهده نگردید . و اختصاصی بودن آزمایش به اثبات رسید . همچنین میزان دقت آزمایش با استفاده از تعداد سلولهای استافیلوکوکوس مورد ارزیابی قرار گرفت . رقت های10 به توان 0 تا 10 به توان 6 از کشت 24 ساعته با OD600=0.02 که نشان دهنده تعداد 10 7 سلول می باشد تهیه گردیدو پس از استخراج DNA به روش ازت مایع، واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی آنها صورت پذیرفت و محصولات حاصل از PCR مورد انتظار، که باندهای معادل 451و164و102و499 bp بود، به دست آمد . نتایج نشان می دهد که حساسیت این روش، تعدا د 10 به توان 0 باکتری استافیلوکوکوس بوده در حالیکه کشت میکروبی استافیلوکوکوس بر روی محیط آگار خون دار بعد از مدت 48 ساعت با تعداد 100 باکتری قابل تشخیص است که نشان دهنده آن است که استفاده از روش ملکولی در مقایسه با روشهای مرسوم، سریعتر و دقیق تر خواهد بود .

نویسندگان

حامد اهری

مدیر بخش دامپزشکی شرکت نانونصب پارس

دلاور شهباززاده

عضو هیات علمی انستیتوپاستور ایران – بخش بیوتکنولوزی

علی میثاقی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران - بخش بهداشت مواد غذایی

محمدرضا پورشفیع

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران - بخش میکروبیولوژی