مطالعه ای بر مقاوم سازی ستونهای بتنی به روش آزمایشگاهی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,246

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_163

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اجزائی که در هنگام عملیات مقاوم سازی مورد توجه قرار می گیرند ستونهای ساختمانها می باشد با توجه به این موضوع و با تکیه بر مطالعات انجام شده در مورد آسیب پذیری ساز ه های بتنی موجود در ایران مطالعات عملی و آزمایشگاهی در این مقاله مورد تاکید قرار گرفته است. گزارش حاضر مطالعه ای بر روی نمونه های ستونهای بتنی م یباشد که در سال 1380 در آزمایشگاه مهندسی سازه با راهنمایی اساتید محترم آقایان دکتر ناطقی الهی و دکتر « پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله » وتر ساخته و مدلسازی گردیده اند تا به توسط تحمل ارتعاشات وارده بر آنها توسط میز لرزان پاسخها و نتایج حاصل از روشهای متفاوت مقاوم سازی مورد نظر در این تحقیق به صورت عینی و عملی مورد بررسی قرار گیرد . روشهای مورد نظر در این تحقیق عبارتنداز مقاوم سازی با نبشی فولادی و قید افقی، مقاوم سازی با پوشش بتنی و مقاوم سازی باپوش شبتنی بههمراه الیاف پلی پروپیلن.

نویسندگان