بررسی پارامترهای اصلی مؤثر در پایداری شیروانی طبق روش اخیر تفاوت محدود

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,646

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_119

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

هم اکنون روش سینماتیکی تفاوت محدود اخیراً بدلیل سادگی کاربرد آن نسبت به روش تحلیل محدود، برای طراحی ساختارهای ژئوتکنیکی مختلف و بدست آوردن ضریب اطمینان پایداری آنها، بسیار رواج یافته است. پایداری گوة گسیختگی را تحت شرایط لرزه ای برای شیروانی با سطح لغزش صفحه ای بررسی کرده و از پارامتر چسبندگی در سطح لغزش برای بدست آوردن پارامتر لازم در طراحی (زاویة سطح گسیختگی با افق) استفاده کرده است. این در حالی است که برای بررسی پایداری شیروانی با سطح لغزش لوگ- اسپیرال، از پارامتر ارتفاع شیروانی جهت بدست آوردن پارامتر فوق استفاده کرده است. با این شرح، تأثیر . پارامترهای مؤثر در طراحی، هنوز بطور کامل شناخته شده نیست. در این مقاله تأثیر پارامترهای مهم مؤثر در بدست آوردن ضریب اطمینان لازم در طراحی شیروانی با روش تفاوت محدود مورد مطالعه قرار می گیرد و نتایج با سایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه مقایسه می شود. مقدار جابه جایی ماندگار ایجاد شده در خاک بر اثر وقوع زلزله های بزرگتر از زلزلة طرح نیز در ادامه محاسبه شده است.

نویسندگان

وحید یزدانجو

کارشناسی ارشد خاک و پی