کاربرد اتصالات خورجینی در بهبود رفتار لرزه ای ساختما نهای نامناسب موجود

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,966

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_097

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

بررسیها نشان میدهد که متأسفانه در ساخت بناها در کشور، سهل انگار یهای زیادی صورت می گرفته و میگیرد؛ و در نتیجه عموم ساختما نهای موجود، در مقابل زلزله ایمن نیستند. این موضوع خصوصاً در ساختما نهای با مصالح بنائی غیر مسلح بیشتر جلب توجه میکند. در عموم این ساختمان ها، ضوابط مهم آئی ننامة 2800 مورد بی توجهی کامل قرار گرفته است. از آنجا که هزینة تخریب و بازسازی ساختمان بسیار زیاد است، بحث مقاوم سازی لرزه ای برای نجات اینگونه بناها، امری حیاتی تلقی میگردد. این در حالیست که استحکام بخشی این ساختما نها نیز از مشکلات و پیچیدگی های خاصی برخوردار است. در این مقاله نگارنده بر آن است که به نمون ههایی از کاربرد اتصالات خورجینی در بهبود رفتار لرزه ای ساختمان های موجود که در عمل توسط وی مورد استفاده قرار گرفته است، بپردازد.

نویسندگان

محمد فروغی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد