ارزیابی تحلیل استاتیکی غیرخطی برای تخمین تغییرمکان هدف

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,043

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_087

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

یکی از تحلیلهای ارائه شده در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود، تحلیل استاتیکی غیرخطی میباشد که در آن برای محاسبه تغییرمکان ماکزیمم بام از روش ظرایب تغییرمکان استفاده میگردد. در این روش، مقدار تغییرمکان ماکزیمم بام توسط پریود مؤثر سازه، طیف شتاب زلزله و همچنین ظرایب که در این دستورالعمل پیشنهاد شده است محاسبه م یگردد. در این مقاله، کارآیی این روش را برای تخمین مقدار تغییرمکان ماکزیمم بام ساختمانهای با قابهای خمشی فولادی ویژه مورد ارزیابی قرار م یدهیم. برای این مطالعه، چندین ساختمان با قاب مدل شدند. برای تحلیل از روشهای دینامیکی و استاتیکی غیرخطی Perform3d خمشی فولادی در نرم افزار استفاده شد. نتایج نشان می دهد که روش ضرایب تغییرمکان، مقدار بیشتری نسبت به تحلیل دینامیکی غیرخطی برای تغییرمکان ماکزیمم بام تخمین میزند.

کلیدواژه ها:

ساختمانهای فولادی ، تحلیل استاتیکی غیرخطی ، دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود ، تغییرمکان هدف ، 440 FEMA

نویسندگان

علی رضا کیوانی بروجنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده فنی دانشگاه تهران

مجید صادق آذر

دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران