بررسی ارتباط بین ابعاد سبک رهبری با اضطراب ورزشی و هویت ورزشی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EHCONF04_035

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396

چکیده مقاله:

هدف پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد سبک رهبری با اضطراب ورزشی و هویت ورزشی به صورت تحقیق توصیفی و به روش همبستگی با جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پسر شرکت کننده در مسابقات فوتسال منطقه 7 دانشگاه های کشور بوده که نمونه گیری به روش تمام شمار و غیرتصادفی هدفمند که 144 نفر به عنوان نمونه انتخاب و داده ها توسط سه پرسشنامه رهبری در ورزش چلادورانی و صالح (1978)، اضطراب ورزشی (SAS) و هویت ورزشی (SISI) جمع آوری شده است. که روایی آنها توسط اساتید صاحبنظر حوزه مدیریت ورزشی تایید و پایایی نیز در اجرای یک نمونه 3 نفره به ترتیب ضریب آلفا برای هریک 0/97 و 0/93 و 0/81 بدست آمده است. برای توصیف و استنباط آماری داده ها از نرم افزار SPSS استفاده و در راستای پاسخ به فرضیه اول یعنی وجود رابطه بین مولفه های سبک رهبری با هویت ورزشی در ورگرسیون چندمتغیره استفاده که نتایج چنین بدست آمد بین مولفه های تمرین و راهنمایی و بازخورد مثبت با هویت ورزشی در سطح 0/5> p رابطه معنادار وجود دارد و ضریب بتای معادله برای تمرین و راهنمایی برابر 0/336 و بازخورد مثبت برابر 0/414 می باشد. فرضیه یعنی وجود رابطه بین مولفه های سبک رهبری با اضطراب ورزشی در ورزشکاران، از آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده که نتایج نشان داد بین مولفه حمایت اجتماعی با اضطراب ورزشی در سطح 01/

اضطراب ورزشی در سطح 05/

نویسندگان

فاطمه باغشاهی

دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه ایران

حامد سالاری

عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه اردکان

لیلا خسروی مراد

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • م آقایی. م، محرم زاده. م، وحدانی، م، حسین پور، ...
 • توکلی، م ح، 1388، تاثیر واحد های تربیت بدنی عمومی ...
 • خوشبختی، ج؛ کشتی گیر، م، قنبری، ع و گلبهار، ع ...
 • حاج انزهایی، ز، تندنویس، ف، 1392، ارتباط رفتار مربیگری با ... [مقاله ژورنالی]
 • حلاجی، م؛ زردشتیان، ش؛ تندنویس، ف؛ 1390، رباط سبک های ...
 • ساعتچی، م، 1382، روانشناسی بهره وری: ابعاد کاربردی روانشناسی کار ...
 • شجیع، ر؛ سهرابی، م؛ فولادیان، ج؛ 1389، قایسه هویت ورزشی ...
 • _ گیل، د، 1382، پویایی های روانشناختی در ورزش، ترجمه ...
 • م مرادی چالشتری، م ر، کوزه چیان، ه، احسانی، م، ...
 • م محرم اده، م، 1388، مدیریت سازمان های ورزشی، ارومیه ...
 • _ وسی، کامران، 1387، رابطه بین رفتارهای مدیریت ریسک و ...
 • _ Brewer, B.W, Shelby, C.L., Linder, D.E. & Petitpas, A.J. ...
 • _ Brewer, B., Van Raalte, J, & Linder, D. 1993. ...
 • _ Burnsa G.N, Jasinskib D. Dunnc S.C, , Fletcherd D. ...
 • _ Chelladurai, P. & Saleh, S.D. 1978. Preferred leadership in ...
 • _ Chelladurai, P. 1990. Leadership in sports: A review. International ...
 • _ Cieslak, T. J. 2004. Describing and measuring the athletic ...
 • _ Cieslak, T. J. 2004. "Describing and measuring the athletic ...
 • _ Derick JW. 2008. "An examination of athletic identity, sport ...
 • _ _ _ A goal _ In. G _ _ ...
 • _ Hersey P., Blanchard K.H. _ Natemeyer W.E. 2001. Situational ...
 • Jones G, Swain A & Hardy L. 1993. Intensity and ...
 • _ _ _ _ _ _ In G. Jones and ...
 • _ Martin JJ, Ekland RC, Muscheltt CA 1997. "Factor Structure ...
 • _ MARTENS, R. et al. 1990.The Development of the Competitive ...
 • _ Morris, M. H. and Lewis, P. S. 1995. The ...
 • _ _ _ _ An _ Servant Leadersha _ Smith ...
 • _ Stephan, Y., Brewer, B.W. 2007. Perceived Determinants of Identification ...
 • Woodman, I 1993. Coaching a science an art an emerging ...
 • Yue, Li H., Anderson, M. (2008). Athletic identity in China: ...
 • نمایش کامل مراجع