بررسی مقایسه ای اثر بخشی دو داروی نالیدیکسیک اسید و کوتریموکسازول درپیشگیری از عفونت ادراری راجعه با روش استفاد هی طولانی مدت با دوز کم

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 737

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJH-19-1_002

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: عفونت سیستم ادراری، از علل شایع موربیدیتی است که تشخیص و درمان دقیق آن در بسیاری از موارد منجربه بهبودی خواهد شد. در این مطالعه، تاکید بر عفونت ادراری راجعه و نوع عفونت مجدد آن بوده و اثربخشی روش درمانیپروفیلاکسی طولانی مدت با دوز کم آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید و کوتریموکسازول در بیماران مبتلا به عفونت ادراری راجعه،با هم مقایسه شده است.روش کار: مطالعه به روش کارآزمایی بالینی قبل و بعد، بدون شاهد بر روی 100 بیمار مبتلا به عفونت ادراری راجعه که بهدرمانگاه اورولوژی بیمارستان اکباتان همدان مراجعه کرده بود ند، انجام گردید. این بیماران در بررسی های بالینی و پاراکلینیک(شامل معاینه ی بالینی، سونوگرافی VCUG و در صورت لزوم IVP) شواهدی دال بر اختلال ارولوژیک زمینه ای نداشتند. براساس کشت ادرار و آنتی بیوگرام، نالیدیکسیک اسید ( 50 نفر ) یا کوتریموکسازول ( 50 نفر ) با دوز کم به مدت شش ماه تجویزشد و بیماران با انجام کشت ادرار در فواصل مختلف، در طول درمان و به مدت شش ماه بعد از درمان پیگیری شدند. سایرمواردی که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت شامل : سن، جنس، وضعیت تأهل، نوع میکروارگانیسم، زمان عفونت مجدد ودفعات عفونت مجدد قبل از درمان بود.نتایج: در این مطالعه، 83 % افراد مونث و 17 % آنها مذکر بودند. میانگین سنی بیماران در گروه درمانی کوتریموکسازول،13/03±15/57 و در گروه درمانی نالیدیکسیک اسید 10/9±13/67 سال بود. از نظر وضعیت تاهل در گروه درمانی کوتریموکسازول، 37 نفر ( 74 درصد) مجرد و در گروه درمانی نالیدیکسیک اسید 33 نفر ( 66 درصد) مجرد بودند. توزیع فراوانی انواع میکروارگانیسم ها در کشت ادرار گروه درمانی ک وتریموکسازول، به صورت 80 درصد E.Coli، 18 درصد Klebsiella و 2 درصد Proteous بود . این توزیع در گروه درمانی نالیدیکسیک اسید، 62 درصد E.Coli، 34 درصد Klebsiella و 4 درصد Proteous بود . موارد عفونت مجدد در گروه درمانی کوتریموکسازول 18 درصد و پاسخ به درمان آن، 82 درصد بود. در گروه نالیدیکسیک اسید نیز 88 درصد پاسخ به درمان و 12 درصد عفونت مجدد مشاهده شد.نتیجه نهایی : روش درمانی پروفیلاکسی طولانی مدت با دوز کم آنتی بیوتیک، در بیماران مبتلا به عفونت ادراری راجعه، روشموثری است. در مطالعه ی ما اثر بخشی نالیدیکسیک اسید و کوتریموکسازول از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت.

نویسندگان

شهریار امیرحسنی

استادیار ارولوژی مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان

سیدحبیب الله موسوی بهار

دانشیار ارولوژی مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان