مدلسازی و تحلیل رفتار جریانهای جزر و مدی در کانال قشم

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 736

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSMI18_101

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

در بسیاری از مناطق دریایی مانند کانالها و مصبهای که تاثیر امواج ناچیز است جزر و مد عامل اصلی در تشکیل جریانهای دریایی است. کانال قشم تنگه خوران حد فاصل ساحل شمالی جزیره قشم و ساحل جنوبی ایران جزء مهمترین مناطق دریایی ایران و جهان است. جریانهای جزر و مدی ناشی از اختلاف فاز زمانی در نوسانات هارمونیک سطح اب در دو مرز باز طرفین، شرایط منحصر به فردی را در این کانال ایجاد نموده است در این مطالعه با استفاده از مدول هیدرودینامیک از بسته نرم افزار مایک 3 شرایط هیدرودینانمیکی حاکم بر منطقه شبیه سازی عددی شده و نتایج آن مورد صحت سنجی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. خروجی های سرعت جریان، جهت جریان و پرفیل قائم سرعت جریان در طول کانال قشم و انطباق قابل قبول آنها با داده ای میدانی نشان از شبیه سازی مطلوب شرایط هیدرودینامیکی حاکم بر مطنقه مورد مطالعه دارد. نتایج مدل عددی نحوه اثر جزر و مد در منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

کانال قشم ، جریانهای جزر و مدی ، مدلسازی عددی ، نرم افزار MIKE 3

نویسندگان

شهرام ورناصری قندعلی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دریایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان

محمدجواد کتابداری

دانشیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر