ارتباط مسثولیت اجتماعی باشگاه با قصد خرید از حامیان مالی و تعهد عاطفی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 540

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO01_377

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

چکیده مقاله:

هدف از ‏انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با قصد خرید از حامیان مالی و تعهد ‏عاطفی هواداران در بین تیم های لیگ برتر فوتبال بود. جامعه آماری تمام هواداران تیم های لیگ برتر در سال 93 ‏- 92 ‏بودند و نمونه آماری از هواداران حاضر در استادیوم های ورزشی انتخاب شد.با توجه به اینکه در هر بازی بطور متوسط 9000 ‏نفر شرکت کردند،حجم نمونه طبق جدول مورگان 380 ‏نفر برآورد گردید(هر تیم 190 ‏)، روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و در مجموع 3040 ‏نفر نمونه آماری ما شد که از این تعداد 1800 ‏پرسشنامه برگشت داده شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه عبارت بودند از: پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی(استوارت، 2003 ‏) ،با ضریب پایایی ( 0/88 ‏) که در ایران توسط (بخشنده، 1391 ‏) اعتبار یابی و روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه توسط وی مورد تایید قرار گرفته بود و پرسشنامه قصد خرید و تعهد عاطفی (اسمیت، 2008 ‏) با پایایی( 0/82 ‏) استفاده شد . روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون های کلموگروف اسمیرونف (KS) و ضریب همبستگی اسپیرمن)،استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد عاطفی (p=0/001ٍ r=0/36)، و همچنین بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و قصد خرید ( p=0/001ٍ r=0/25)، ارتباظ مثبت و معناداری وجود دارد

نویسندگان

عباسعلی خورشیدی

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی در ورزش

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • بخشنده حسین، (1391) آیا مسئولیت اجتماعی باشگاه بر خرید محصولات ...
  • بخشنده حسین، (1391). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر خوشنامی ...
  • ابراهیمی، ابوالقاسم؛ رودانی، امین (1388). نقش بازاریابی اخلاقی در رفتار ... [مقاله ژورنالی]
  • اسدی دستجردی حسن، خبیری محمد، فلاحی احمد. شناسایی عوامل موثر ...
  • نیکومرام، هاشم و محمدیان ساروی، محسن . (1389). "نقش مدیران ...
  • Atluri, S.N. and Shen, S. (2002), *The Meshless Local P ...
  • Walker, M, & Parent, M. M. (2010). Toward An Integrated ...
  • نمایش کامل مراجع