تبیین راهبردوسناریو تسهیم دانش برای مراکزدانشگاهی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 453

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IKMC06_379

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف شناسایی و ارائه راهبرد تسهیم دانش برای کارکنان دانشگاههای کشور، نوشته شده است که با بررسی چیدمان عوامل موثر، راهبردها و سناریوهای متناسب با شرایط فعالیت دانشگاه را تبیین و پیشنهاد می کند. در مدل راهبرد - سناریو متغیرهای مستقل عبارتند از: متغیرهای درون فردی اثرگذار بر تسهیم دانش شامل نوع دوستی، اعتماد، خودکارآمدی دانش، برون گرایی شخصیت و همین طور متغیرهای برون فردی موثر نظیر منافع متقابل، پاداش مورد انتظار، بازخورد شهرت، ساختار سازمانی و جو سازمانی از متغیرهای موثر برتسهیم دانش می باشند. متغیر وابسته این تحقیق نیز نتایج تسهیم دانش می باشد که با تعداد ایده ها، مفید بودن و خلاقیت ایدهها و رضایت از جلسات گروهی سنجیده می شود. روش تحقیق این مقاله، میدانی از شاخه علت و معلولی است و برای تجزیه تحلیل دادهها، از تحلیلی عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاکی از عدم تاثیرگذاری متغیرهای مستقل درون فردی و تنها تاثیرگذاری متغیرهای بیرون فردی سازمانی (شامل ساختار و جوسازمانی) بر تسهیم دانش کارکنان دانشگاه های منتخب میباشد. لذا با آرایش متغیرها متناسب با شرایط دانشگاهها چند سناریو ارائه می شود

نویسندگان

محمدرضا حمیدی زاده

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی

خلیل صفری

بخش مدیریت اقتصادوحسابداری دانشگاه پیام نور

خورشید فروغی نیا

بخش مدیریت اقتصادوحسابداری دانشگاه پیام نور

ایمان حکیمی

بخش مدیریت اقتصادوحسابداری دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • حمیدی زاده، محمدرضا(1389) مدیریت دانش و دانایی:ساختار، فرایند و راهکارها، ...
 • رابینز، استیفن (1376)، تئوری سازمان :ساختار، طراحی، کاربردها، ترجمه سید ...
 • سلیمانی، محمد. صادق فیضی، جعفر. پاشآزاده، یوسف. برزگر، جعفر.(1391). بررسی ...
 • فرهنگی، علی اکبر. صفرزاده، حسین. خادمی، مهدی.(1383). نظریه‌های ارتباطات سازمانی، ...
 • ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان های دانش محور [مقاله کنفرانسی]
 • s."Chandosا Al-Hawa m deh, S.(2003)." Knowledge management cultivating knowledge professiona ...
 • Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: a ...
 • Bartol, K.& Sirvastave. A(2002). "Encouraging knowledge sharing: the role of ...
 • Chen Chung-Jen, Huang Jing-Wen, Hsiao Yung-Cha ng.(2010). Knowledge management and ...
 • Davenport, T.H., Prusak, L. (1998). "Working Knowledge: How Organiza- tions ...
 • Easton, G., Easton, A., Belch, M., (2003). "An experimental investigation ...
 • Fehr, _ Gachter, S.(2000). "Fairness and retaliation: the economics of ...
 • Green, S.G., Taber, T.D. (1980)." The effects of three socil ...
 • Hender, J.M., Dean, D.L., Rodgers, T.L, Nunamaker, J.F.(2002)." An examination ...
 • Huang Jing-Wen, Li Yong-H ui.(2009). The mediating effect of knowledge ...
 • Jung, C. G.(1971)". Psychological Types." Princeton University Press, Princeton, New ...
 • Kankanhall, A., Tan, B.C.Y., Kwok-Kee, W. (2005) ."Contributing knowledge to ...
 • Law, C. _ Ngai, E. (2008)." An empirical study of ...
 • Lebowitz, M. (1989). "Religious im moralism." Kenyon Review, S pri ...
 • Lin hisu-Fen .(2005)." Effect of extrinsic and intrinsic motivation _ ...
 • Luthans, F.(2003). "Positive organizational behavior: developing and managing psychological strengths", ...
 • Mayer, R. C., Davies, J. H., Schoorman, F. D. (1995)."'An ...
 • McDermott, R. (1999) ."Why information technology inspired but cannot deliver ...
 • McEIroy, M.W. (2003)." The New Knowledge Management; Complexity, Learning, and ...
 • Mehdi Ma hmoudsalehi, Roya Morad khannejad, Khalil Safari, (2012), "How ...
 • Nelson K and Cooprider J .(1996)." The Contribution of Shared ...
 • Pan, S. L., & Scarbrough, H. (1998)."A socio-tech nical view ...
 • Park, H.S & Im, B.C. (2003)." A study on the ...
 • Porter, Michael; Competitive Advantage; New York: The Free Press, 1985, ...
 • Shin Y.H, Alexandra.D, Hui M, l, Wa 1. M .L.(2012)."The ...
 • Wasko, M., Faraj, S.(2005). "Why should _ share? Examining social ...