بررسی عملکرد یک سیستم جذبی خورشیدی جهت مصارف خانگی برای اقلیم خشک ایران ( تهران )

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,349

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_161

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

مسائل زیست محیطی که در نتیجه استفاده از سیستمهای تراکمی ایجاد شده است، ما را به سوی استفاده از سیستم های جذبی هدایت می کند. هدف از این پروژه مطالعه عملکرد سیستم جذبی خورشیدی برای اقلیم خشک ایران است. با استفاده از یک مدل ریاضی، مقدار انرژی خورشیدی قابل جذب برای اقلیم خشک ایران (تهران) و بهترین زاویه ها برای تنظیم کلکتور در ماه های گرم سال محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که بهترین زاویه تنظیم برای کلکتورهای ثابت راستای شمال جنوب و شیب است. یک واحد آپارتمان به مساحت 126 مترمربع به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و محاسبات سیستم خورشیدی برای آن انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که برای تامین کل انرژی مورد نیاز برای ژنراتور در طول 24 ساعت به 45 مترمربع کلکتور خورشیدی صفحه تخت نیاز است. به دلیل عدم توجیه اقتصادی مقدارکلکتورهای خورشیدی بدست آمده، روش دیگری برای تعیین مقدارکلکتور مدنظر قرار گرفت. به این صورت که مقدار کلکتورها به گونه ای محاسبه شد که در ساعاتی که جذب انرژی خورشیدی وجود دارد این انرژی جوابگوی انرژی مورد نیاز برای ژنراتور سیستم جذبی باشد و با این روش مقدار کلکتورهای مورد نیاز به 17 مترمربع تقلیل یافت. محاسبات نشانداد که با این روش سهم انرژی خورشیدی از انرژی مورد نیاز ژنراتور سیستم جذبی از %63 در ماه آوریل آغاز و به %33 در ماه سپتامبر ختم می شود.