طراحی سیستم کنترلی و بررسی قابلیتهای دریچه های متغیر در جهت صرفه جویی انرژی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,698

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_110

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

در این تحقیق کوشیده ایم تا بازده انرژی دریچه های قابل تنظیم را بر اساس ابعاد ، دما و میزان عبور انرژی خورشید مورد توجه و بررسی قرار دهیم و سپس به مقایسه کارآیی گرمایش و سرمایش آنها با دیگر انواع معمول بپردازیم . در این راستا روشن می گردد که کارآیی این دریچه ها شدیدًا به عواملی از جمله موقعیت ، نوع و آفتابگیر بودن ساختمان همچنین جهت و میزان عبور دهی دریچه بستگی دارد اما می توان یک سیستم کنترل هوشمند را جهت کاهش نیاز به ا نرژی اضافی و نیز بهبود میزان آسایش ساکنین مورد استفاده قرار داد . در پایان با بررسی تاثیر عوامل گوناگون و انتخاب سیاستهای مناسب جهت کاربرد و پیکربندی سیستم پیشنهادی به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.