بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان لاهیجان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 431

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISIH-4-3_005

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395

چکیده مقاله:

جغرافیا به عنوان علمی میان رشته ای همواره در تلاش بوده است تا سهم خود را در توسعه به نحو شایسته ای ایفا کند از اینرو توجه فراوانی به زنان به عنوان نیمی از توان توسعه معطوف داشته است این تحقیق با رویکردی میان رشته ای سعی دارد تا تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر توانمندسازی زنان روستایی در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان تحلیل کند لذا روش تبیینی تحلیلی را بکار گرفته و از بررسی میدانی و تکنیک پرسشنامه نیز استفاده شده است فرضیه تحقیق بر این مبنا قرار دارد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش هایی از توانمندی ایجاد شده در زنان روستایی محدوده مورد مطالعه را تبیین می کند اما سطوح توانمندی در مراحل مختلف متجانس و موزون نیست و در مرحله رفاهی بیشتر از سایر مراحل است از روش تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون به منظور شاخص سازی و تحلیل استفاده شده است یافته های تحقیق بیانگر آن است که تحلیل ها از فرضیه تحقیق حمایت می کنند در ادامه بر اساس یافته های تحقیق نتیجه گیری به عمل آمد

کلیدواژه ها:

جغرافیا ، علوم میان رشته ای ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، توانمندسازی ، تحلیل عاملی ، تحلیل رگرسیون ، بخش مرکزی شهرستان لاهیجان

نویسندگان

لیلا صیاد بیدهندی

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران

محمد اسکندری نوده

استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران

فضیله خانی

هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران