طراحی و ارزیابی ترمودینامیکی چیلر جذبی تک اثره ظرفیت پایین به منظور بهینه سازی مصرف انرژی حرارت

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,490

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_101

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله طراحی و ارزیابی سیکل ترمودینامیکی چیلر جذبی لیتیم برومایدی تک اثره ظرفیت پایین انجام شده است .مجموعه معادلات مدل شامل معادلات بقای جرم ، انرژی ، انتقال حرارت هرکدام از اجزای اصلی دستگاه و معادلات خواص ترمودینامیکی سیال عامل بدست آمده است و با اعمال مناسب مقدار برای برخی متغیرها تعداد معادلات و مجهولات برابر می گردد . دستگاه معادلات بدست آمده یک دستگاه غیر خطی و وابسته میباشد که از طریق روشهای تکرار قابل حل است.از نرم افزار EES جهت حل و ارزیابی مدل با تغییر برخی از پارامتر های مهم ، مؤثر و قابل تغییر پس از ساخت دستگاه ، به منظور بررسی رفتار و بدست آوردن نقاط تعادل جدید ترم ودینامیکی و تعیین نقاط بهینه عملکردی استفاده شده است . این مقاله در دو بخش به طراحی ترمودینامیکی و یافتن واص تر مودینامیکی نقاط عملکردی (طراحی) وبررسی تغییر پارامتر های اصلی و اثرات آن برروی سایر خواص و ارائه پیشنهادات بهینه (ارزیابی ), تهیه شده است.

نویسندگان

حمید صفاری نطنزی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

آریو غفاری تهرانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف