جایگاه انواع انرژی ها در روند تاریخی-تکوینی مفاهیم توسعه

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,411

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_067

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

گونه بشر با یک چالش فوق العاده روبرو می باشد .ما می بایست تصمیماتی را اتخاذ کنیم که تا کنون هیچ گونه ای پیش از این تا کنون از آن انتظار نداشته است . ما می بایست آگاهانه اکولوژی گونه امان را تعیین کنیم .زندگی در روی کره زمین در یک پدیده منحصر به فرد پیچیده و زیبا رشد وتکامل پیدا کرده است .که در آن هم تغییر و هم پایداری موجود می باشد . پایداری از وارسی ها و توازن های متصل به هم به دست می آیدکه در آن هر گونه ای نقش خودش را با اندکی یا بدون آگاهی از پیچیدگی اکولوژیکی، بیولوژیکی ، بیوشیمیایی ، ژئو شیمیایی و پویایی های فیزیکی ایفاء می کند و سیستمی را تشکیل می دهدکه آن یک قسمت از جهان را تشکیل می دهد.سرعت و مقیاس تا ثیر بشر در اکولوژی جهان آنچنان است که آن هم اکنون برای تفکر در مورد پویایی های این سیستم ها و اینکه آیا آن امکان پذیر است که گونه های ما می توانستند نقصان هایش را مهندسی و طرح وبرنامه ریزی یا حتی واگذار و ترک کند ضروری گشته است . بیشترین تاثیر کنونی بر محیط جهانی بوسیله گسترش سریع فعالیت بشری در یک دامنه وسیع از محیط ها بوجود آمده است.این امر بوسیله استراتژی نا آگاهانه وبدون محاسبات بسیار زیاد از پیامد های بالقوه اتفاق می افتد.بخشی از این تاثیر نامطلوب با مزیت و سود خیلی کم یا بدون آن در واقعیت و عمل به دست آمده و منجر شده است .چالش اساسی پایداری خیلی فراتر از متخصصان محیط زیست گسترش پیدا می کند . سوءال این است که آیا ما توان منحصر به فرد امان را به عنوان موجودات بشری ، برای درک و فهم رفتار امان و پیامد های آن را ، میتوانیم بر آورده و اجرا کنیم .برای انجام این امر ، ما باید برای ترک تعصبات وعادات زیان آورامان و برای مرور و بازنگری در هر حیطه ای از زندگی بشری ، آماده ومهیا شده باشیم . اگر ما می خواهیم موجوداتی آگاه و خردمنددر یک مسیری باشیم که هیچ گونه ای تا کنون انجام نداده است یا قادر و توانا به انجام آن در پیش از این نبوده است ما باید بر محدودیت های کنونی در تفکراتمان غلبه کنیم . اینکه آیا ما دارای بینش کافی و تصمیم جدی برای انجام این امر می باشیم باقی و بر جای میماند تا مشاهده و دیده گردیده شود.در این مقاله پس از تعاریفی از توسعه و مفاهیم گوناگون ومتنوع ( و گاها" متضاد ) آن بویژه از بعد از انقلاب صنعتی در اروپا تا زمان حاضر ، مفاهیم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی و مقایسه آنها، بیان نظرات میدز و دیگران در مورد محدودیت های رشد در دهه 1960 میلادی برای اولین بار ، مفاهیم توسعه پایدار و توسعه انسانی ، تعاریف انرژی و انرژی های پایدار در منابع گوناگون ،معرفی اجمالی انواع انرژی های نو و تجدید پذیر همچون انرژی های آبی ، بادی ، گرمایی ، گیاهی ، مواد زائد، خورشیدی و ...، سوابق و تجارب سایر کشورها در استفاده از این انرژی ها و مقایسه با فعالیت های مشابه در ایران و دامنه و و سعت آنها ،بیان ضرورت استفاده از انرژی های تجدید پذیر بویژه بیو ماس ، بیو گاز ، انرژی خورشیدی ، انرژی آبی در نواحی دور افتاده و محروم ایران ، ضرورت استفاده از تجارب کشورهای موفق دارای شرایط مشابه با ایران در این زمینه مثل هندوستان و چین ، و در نهایت نتیجه گیری از مطالب و ارائه پیشنهادات برای کشور ایران می پردازد.شیوه تحقیق مطالعه کتابخانه ای از منابع فارسی ،انگلیسی و اینترنتی می باشد که در انتها با در نظر گرفتن شرایط تاریخی و کنونی کشور و جهان به جمع بندی مطالب و ارائه راهکارها می پردازد.

نویسندگان

فرهود گل محمدی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات و دانشجوی دکترای ترویج و

محمد کرین معتمد

استاد یار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

محمدرضا اصغری پور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان