ارزیابی و پهنهبندی تکتونیک فعال بر اساس روش IRAT در بخش جنوبی در بخش جنوبی

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

410

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESUD02_190

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395

چکیده مقاله:

شناسایی تکتونیک و مورفوتکتونیک هر منطقه از دیدگاه کاربردی ومدیریت محیط نقش مهمی دارد. در این تحقیق با استخراج شاخصهای مورفولوژیک از مدل رقومی ارتفاع ، تکتونیک فعال و مخاطرات ناشی از آن در ناحیه ارزیابی شد. بدین منظور شاخصهای عدم تقارن آبراهه ، شیب پهنای دره به ارتفاع آن ، انتگرال هیپسومتریک، شاخص شکل حوضه، تقارن توپوگرافی عرضی حوضه و گرادیان طول رودخانه استفاده شده اند. مدل رقومی ارتفاع استخراج شده از تصاویر ASTER مدل رقومی ارتفاعی SRTM نقشههای زمینشناسی و توپوگرافی از داده های مورد استفاده در این مقاله می باشند. تجزیه وتحلیل دادهها و تهیه نقشههای خروجی در محیط نرمافزارهای 10.2 ARC GIS و 4.8 ENVI انجامشده اند.ارزیابی شاخص های ژئومورفیک منطقه و برآورد شاخص IRAT بیانگرمیزان نسبی تکتونیک فعال در بخش های غربی و جنوبی دریاچه ارومیه می باشند.در این میان حوضه های دیر علی چای 1.33 زولا چای 1.5 روضه چای 1.5 دارای بیشترین فعالیت تکتونیکی و زرینه رود 2.33 و باراندوز چای 2.17 دارای کمترین فعالیت تکتونیکی می باشند . تحلیل نتایج نشان دهنده این است که گرابن دریاچه ارومیه و ایجاد اختلاف سطح اساس در بخش غربی مهمترین عامل فعالیت تکتونیکی در سطح حوضه بوده است.در بخش های شمالی برخورد دو گسل ارومیه-زرینه رود و گسل شمال تبریز نیز عامل مهمی است که در فعالیت تکتونیکی موثر بوده است.

نویسندگان

کیوانعزی مند
کیوان عزی مند

دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران

فرهادقراباغی
فرهاد قراباغی

دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات طبیعی دانشگاه تهران

سعیدترشابی
سعید ترشابی

دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ایلدرمی، علیرضا(1388)، «بررسی مورفولوژی پرتگاه‌ها و تحول پسروی جبهه شمالی ...
 • حبیب اللهیان، محمود، رامشت، _ حسین (1391)، «کاربرد شاخص های ...
 • بیاتی خطیبی، مریم (1388)، « تشخیص فعالیت‌های نئوتکتونیکی در حوزه ...
 • داودی.الهام و دیگران(1392)، «ارزیابی ویزگی های موفوتکتونیک رودخانه زاینده رود ...
 • دولتی، جواد (1387)، «بررسی تغییرات ژئومورفولوژی بخش میانی اترک (با ...
 • کرمی، فریبا(388 1)، «ارزیابی نسبی فعالیت های تکتونیکی با استفاده ...
 • گورابی، ابوالقاسم، نوحه گر، احمد (1386)، « شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک ...
 • مردانی، زهراودیگران(388 1)، « نشانه های زمین ریختی زمین ساخت ...
 • Burbank, D. W., Anderson, R. S.(2001), Tectonic geomorpho logy. Blackwell ...
 • Chorowicz, J., and others(1989), A new technie for recognition of ...
 • Cox, R.T.(1994), Analysis of Drainage-B asin Symmetry as a Rapid ...
 • Hamdouni, R. EL and others.(2008), Assessment ofrelative active tectonics, southwest ...
 • Ioanis, M.T. and others (2006), Tectonic geomorpho logy of theeasternmot ...
 • Gao.M ingxing, and others (2013) , DEMand GIS analysis of ...
 • Keller. E.A., Pinter. N.(2002), Active Tectonics, Earthquakes, Uplift and Landscape ...
 • Leandro d'Alessandro, and others (2008), Morphotecton ic study of the ...
 • Parul N. and others (2013) _ Morphotecto nic segmentation and ...
 • Perez-Peia, J.V. and others (2009), Spatialanalysis of stream power using ...
 • Sboras S, and others (2010) , MORPH OTECTON IC ANALYSIS ...
 • Smith, M. J. , pain, C.F. (2009), Applicotions of remote ...