ممیزی انرژی در ساختمان، اولین قدم در بهینه سازی انرزی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 8,587

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_009

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

مقایسه میزان مصرف سرانه انرژی و شدت مصرف انرژی بین کشورهای توسعه یافته و کشور ایران، نشا ندهنده کارایی کم در تولید و بازدهی پایین انرژی می باشد. در بخش ساختمان و مسکن ۲ برابر / ایران بر اساس آمار و ارقام منتشره, متوسط مصرف انرژی به ازای هر متر مربع در ایران ۶ متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از شهرهای کشورمان, این رقم به حدود ۴ برابر میرسد. در حال حاضر، بدلیل غیر استاندارد و قدیمی بودن تکنولوژی تجهیزات خانگی از قبیل بخار یها و آبگرمک نهای نفتی و گازی همچنین سیست مهای گرمایش مرکزی, این تجهیزات بطور متوسط بیش از ۵۰ % اتلاف انرژی حرارتی دارند که از طریق سرمای هگذاری مناسب در صنایع و مدیریت انرژی، بازدهی این تجهیزات افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت. مطالعات اولیه در بخشهای خانگی و تجاری نشان میدهد که پتانسیل صرفه جویی در بخش ساختمان ایران و در سیستمهای گرمایشی که ۷۰ درصد مصرف انرژی در این بخش را تشکیل میدهد نزدیک به ۱۵ تا ۴۰ درصد است، بدین معنا که با مدیریت انرژی میتوان بدون کاهش سطح رفاه جامعه، از منابع سوخت و انرژی, ۲ میلیارد دلار از اتلاف منابع جلوگیری کرد. بر مبنای ماده / بهر هبرداری مطلو بتری داشت و سالانه تا ۳ ٢٠ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل واحد مدیریت انرژی در ساختما نها با مصرف بیش از ١٠٠٠ مت رمکعب معادل نفت کوره در سال الزامی میباشد. ممیزی انرژی یک فرآیند سیستماتیک، مستند و تایید شد های که با تمرکز بر موازنه انرژی در فرآیند (ورودی انرژی، مصرف انرژی و تلفات انرژی) تصویری از وضعیت فرآیند از دیدگاه انرژی در اختیار میگذارد. با تعریفی دیگر، ممیزی انرژی به مجموعه اقداماتی اطلاق میشود که به منظور شناسایی نقاط مصرف انرژی، چگونگی مصرف، مقدار آن در یک دستگاه و یا فرآیند خاص انجام گرفته و فرصتها و پتانسیلهای صرفه جویی انرژی را مشخص و معرفی مینماید. در این مقاله در ابتدا متدولوژی انجام پروژه ممیزی انرژی شرح داده شده است و در ادامه با بررسی و تحلیل پروژه های ممیزی انرژی انجام شده، میزان پتانسیل صرفه جویی انرژی در ساختما نهای کشور ارائه شده و در انتها راهکارهای بهین هسازی مصرف انرژی در ساختمان در قسمتهای مختلف ارائه میگردد.

کلیدواژه ها:

ممیزی انرژی- بهین هسازی انرژی- تجهیزات ممیزی - راهکارهای بهینه سازی

نویسندگان