ارزیابی ترکیب بهینه حاملهای انرژی در بخش خانگی استان تهران با استفاده از مدل عرضۀ انرژی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,392

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_002

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

مدل عرضۀ انرژی یک مدل بهینه سازی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی و ابزاری جهت تعیین ترکیب بهینۀ فنآوری ها و حاملهای انرژی مختلف می باشد که کل هزینه های سرمایه گذاری، تعمیر و نگهداری و عملیاتی سیستم عرضۀ انرژی در درازمدت را جهت تأمین تقاضای انرژی مفید، درکلیۀ بخشهای اقتصادی حداقل می کند. در مقالۀ حاضر پس از بررسی مبانی نظری مدل عرضۀ سیستم انرژی، ترکیب بهینۀ حاملهای انرژی درتامین تقاضای انرژی مفید بخش خانگی استان تهران در درازمدت ارائه می گردد. نتایج حاصل از دل در سناریوهای مختلف تشان می دهند که در طی دورۀ زمانی 1385 تا 1395 هجری شمسی تقاضای فرآورده های نفتی جهت تامین تقاضای انرژی مفید روند صعودی داشته و پس از سال 1395 این روند معکوس شده و برق و گاز طریعی جایگزین آن می شوند.

نویسندگان

احسان الدین شفیعی

پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف، دانشگاه صنعتی شریف

فاطمه شاه محمدی

کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور