ساخت ماهیچه های سرامیکی پره توربین گازی با روش تزریقی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,750

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS11_370

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1387

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی وساخت قطعات دیرگداز سرامیکی بر پایه سیلیس گداخته به روش قالبگیری تزریقی می باشد. تحقیق حاضر با تاکید برساخت ماهیچه های سرامیکی انجام شده است. بدین منظور درابتدا یک سیستم بایندری مناسب با خواص و ویژگی های مطلوب برمبنای تکنولوژی قالبگیری تزریقی تحت فشار کم طراحی وساخته شده در ادامه با استفاده از تکنیک TGA، رژیم حرارتی مناسب فرآیند بایندرزدایی تعیین شد. درادامه خواص فیزیکی نمونه های زینتر شده از جمله دانسیته وتخلخل, کریستالیزاسیون , استحکام خمشی اندازه گیری شد ونتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه گردید. درپایان با عنایت به خواص اندازه گیری شده دما وزمان مناسب جهت زینترینگ ماهیچه سرامیکی تعیین شد.

نویسندگان

علیرضا آفریده ثانی

مربی پژ.هشی، پژوهشکده مهندسی جهاد

سعید شاخصی

پژوهشیار پژوهشکده مهندسی جهاد

مرتضی رسولی

کارشناس شرکت مهندسی مواد کاران جاهد نوآور