تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس گل محمدی بر علایم حیاتی بیماران دچار سوختگی پس از تعویض پانسمان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 699

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-23-4_001

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

افزایش نبض تنفس و فشارخون پس ازتعویض پانسمان ازمشکلات بیماران دچارسوختگی است کاهش این تغییرات درمحدوده طبیعی دربیماران قلبی و سالمند مفید می باشد این مطالعه باهدف تعیین تاثیر رایحه درمانی بااسانس گل محمدی برعلایم حیاتی ناشی ازتعویض پانسمان بیماری سوختگی انجام شده است کارازمایی بالینی برروی 50بیماربخش سوختگی مرکزاموزش و درمانی بعثت همدان درسال 1392 اجرا گردید بیماران بانمونه گیری دردسترس انتخاب و بطور تصادفی دریکی ازگروه های ازمون یا کنترل قرارگرفتند علایم حیاتی 30دقیقه قبل ازورود به اتاق پانسمان کنترل و بیماران به مدت 20دقیقه 5قطره اسانس گل محمدی 40درصد را به عنوان اروماتراپی و 5قطره آب مقطر را به عنوان دارونما استنشاق کردند پسازتعویض پانسمان علایم حیاتی دردقایق 15 و 30خروج ازاتاق پانسمان ثبت گردید داده ها بانرم افزار SPSS/16 و ازمونهای اماری تجزیه وتحلیل گردید آروماتراپی استنشاقی باگل محمدی میتواند افزایش تعدادضربان قلب ناشی ازتعویض پانسمان سوختگی را کاهش دهد و دروضعیت های بحرانی میتواند به عنوان درمان تکمیلی بدون خطر وایمن مورداستفاده قرارگیرد

نویسندگان

علی بیکمرادی

دانشیاردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

غلامحسین فلاحی نیا

مربی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

مهدی هرورانی

کارشناس ارشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ایران

شیرین مرادخانی

استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علو مپزشکی همدان همدان ایران