بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 474

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-16-1_001

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف : کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی و چند بعد ی است و در ابعاد جسمی و اجتماعی و عاطفی و ایفای نقش مورد بررسی قرار میگیرد . تشخیص و درمانهای سرطان میتواند بر کیفیت زندگی بیمار تاثیر منفی گذارد . از جمله درمانهای مربوطبه سرطان شیمی درمانی است که با هدف نابودی سلولهای سرطانی انجام میشود . مطالعات نشان میدهد درمانهای سرطان همراه با سمیت و عوارض جانبی هستند که کیفیت زندگی بیمار را کاهش میدهد . هدف از این مطالعه بررسی تغییرات کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان قبل و بعد از سه دوره شیمی درمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در سال 1381-1380 بود. روش کار : این یک مطالعه توصیفی همبستگی بود که از روش نمونه گیری غیر احتمالی (مبتنی بر هدف ) استفاده گردید . 121بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه شرکت داشتند . اطلاعات به شیوه مصاحبه جمع آوری شد .ابزار مورد استفاده در این تحقیق فرم انتخاب نمونه و فرم مشخصات دموگرافیک و فرم مربوط به اطلاعات بیماری و درمان وپرسشنامه حمایت اجتماعی ساراسون ومقیاس شدت خستگی و مقیاس خستگی پایپر و مقیاس کیفیت زندگی بود نتیجه نهایی: کیفیت زندگی در طول شیمی درمانی تحت تاثیر منفی قرار میگیرد . پرستاران میتوانند با مداخلات مناسب و اجرای آموزش اقدامات خود مراقبتی به بیمار در کاهش خستگی و عوارض جانبی شیمی درمانی و ارتقاء کیفیت زندگی بیما ر در طولشیمی درمانی کمک نمایند

نویسندگان

شراره ضیغمی محمدی

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

پوری هوشمند

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محمدمهدی کوشیار

عضو هیأت علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حبیب الله اسماعیلی

عضو هیأت علمی گروه آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد