بررسی تغییرات شدت خستگی درمبتلایان به سرطان قبل و بعدازسه دوره شیمی درمانی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-15-2_002

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

خستگی یکی ازشایع ترین و نگران کننده ترین عارضه جانبی سرطان و درمان آن می باشد که اثرمنفی برکیفیت زندگی می گذارد هدف ازاین مطالعه تعیین تغییرات شدت خستگی درمبتلایان به سرطان درمرحله قبل و بعدازسه دوره شیمی درمانی دربیمارستانهای منتخب دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی شهرتهران درسال 1380-81 بود این یک مطالعه توصیفی همبستگی بود که ازیک روش نمونه گیری غیراحتمالی مبتنی برهدف استفاده گردید 121 بیمارسرپایی مبتلا به سرطان دراین مطالعه شرکت داشتند اطلاعات به شیوه مصاحبه جمع اوری گردید ابزار مورداستفاده دراین پژوهش فرم انتخاب نمونه فرم مشخصات دموگرافیک فرم مربوط به اطلاعات بیماری ودرمان پرسشنامه حمایت اجتماعی مقیاس شدت خستگی و پرسشنامه کیفیت زندگی بود شدت خستگی درطول شیمی درمانی افزایش می یابد پرستاران با مداخلات مناسب و اموزش اقدامات خود مراقبتی به بیمار میتواننددرکاهش خستگی و ارتقا کیفیت زندگی کمک نمایند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شراره ضیغمی محمدی

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

حبیب الله اسماعیلی

استادیار گروه اماردانشگاه علوم پزشکی مشهد

محمدمهدی کوشیار

استادیارگروه هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد