پراکنش گروه های عمده مروپلانکتونی در آبهای دور از ساحل استان هرمزگان (جنوب جزیره قشم - خلیج نایبند)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 861

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_209

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

تراکم و پراکنش روپلانکتونها از پائیز 1381 لغایت تابستان 1382 در آبهای دور از سالحل استان هرمزگان در محدوده ای به طول 252 کیلومتر و عرض 56 کیلومتر در 5 ترانسکت مشتمل بر 15 ایستگاه انجام شد. نمونه گیری توسط تور بونگو با چشمه 110 میکرون به صورت کشش مورب از قسمت نزدیک به کف تا سطح آب انجام گردید. در مجموع 5 گروه عده از مروپلانکتونها (شکم پایان، دو کفه ای ها، پلی کت ها، دکاپودا و تخم و لارو ماهی ها) بررسی وتعیین تراکم گردید. بطور کلی میانگین تراکم سالانه مروپلانکتونی معادل 326 عدد درمترمکعب ثبت گردید و بیشترین تراکم مربوط به شکم پایان با مقدار 163 عدد در متر مکعب و کمترین مشاهدات مربوط به دکاپودا بود حداکثر تراکم مروپلانکتونی در فصل زمستان با میانگین 774 عدد در تر مکعب و حداقل ان مربوط به فصل بهار با میانگین 88 عدد در متر مکعب ثبت گردید. همچنین در بین ایستگاه های ، ایستگاه 10 بیشترین مقدار تراکم را به خود اختصاص داد.بررسی های آماری نشان داد که اختلاف معنی داری از لحاظ یانگین تراکم مروپلانکتونی بین فصول مختلف در سطح اطمینان 95درصد وجود دارد

نویسندگان

وجیهه اسکندری راد

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه بیولوژی د

مریک فلاحی

بخش بیوتکنولوژی مرکز تحقیقات ماهیان استخوانی دریای خزر، بندر انزلی