ارزیابی رشد و بیوماس جلبک Nanochloropsis osulata در محیط کشت های مختلف

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,113

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_199

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

در این تحقیق کشت نیمه انبوه جلبک Nannochloropsis oculata در پائیز و زمستان سال 1382 در کارگاه تکثیر و پرورش میگوی گمیشان وابسته به مرکز تحقیقات شیلاتی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت محیط کشت ها در حجم 250 میلی لیتر در ارلن های 500 میلی لیتریبا پنج محیط کشت مایع مختلف F/2 (شاهد)، TMRL , Sato , Miguels , Conway تهیه گردیند و با تراکم جلبکی 1065 سلول به ازاء هر میلی لیتر تلقیح شدند و پس از طی یک نیکون انجام و میزان جذب نور در طول موج 750 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد. بر اساس نتایج حاصله محیط کشت Conway و TMRL به ترتیب با 5/9332 و 88/48 درصد افزایش سلولی به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم را در پایان روز ششم به خود اختصاص دادند و میزان جذب نور (در طول موج 750 نانومتر) در محیط کشت Conwayو TMRL به ترتیب 068/1 و 812/0 بود. همچنین بغیر از دو محیط کشت Sato و TMRL سایر محیطهای کشت ها از نظر میانگین درصد افزایش تراکم سلولی به ازاء هر میلی لیتر اختلاف معنی دار آماری داشتند (p<0/05 , S.L=0.01). با اجرای این پروژه مشخص گردید که محیط کشت Conway از توانایی بالایی در تامین نیازهای غذایی و تراکم سلولی مطلوب به منظور پرورش انبوه جلبک مذکور در محیط آزمایشگاهی برخوردار است.

کلیدواژه ها:

محیط کشت Nannochoropsis - تراکم سلولی

نویسندگان

محمد صلواتیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

قباد تاکامی

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

امین کیوان

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

حبیب وهابزاده رودسری

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران