بررسی رنگ و تاثیرات روانشناختی ان در فضاهای مختلف

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

711

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSDUS05_161

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

دنیایی که آن را نظاره می کنیم از دو عنصر مهم تجسمی فرم و رنگ تشکیل شده که لازم و ملزوم یکدیگرند . رنگ برای همه حائز اهمیت است به خصوص برای هنرمندان و نقاشان . این تفکر که ضرورت بهکارگیری رنگ در شناسایی بهتر فرم و درک فضا کمک می کن اجتناب ناپذیر است . هر موجودی که در این دنیا به چشم می خورد ابتدا از لحاظ شکل و اندازه ، سپس از نظر رنگ بیننده را به خود معطوف می دارد .رنگ هانیروهایی هستند که روی انسان اثر گذاشته و ایجاد حس راحتی یا ناراحتی ، فعالیت یا سکون می کنند . اثرات رنگ نه تنها از لحاظ بصری بلکه از جنبه های روانی و معنوی نیز در معماری اهمیت دارند . رنگ بر انسان به طور غیر مستقیم از طریق روان شناسی در بزرگ یا کوچک کردن ابعاد مرئی تاثیر دارد . در این مقاله سعی شده که ابتدا به شناخت کلی از رنگ بپردازد و سپس با روش توصیفی تحلیلی و روش کتاب خانه ای به بررسی اثرات روانشناختی رنگ در فضاهای معماری پرداخته شود

نویسندگان

فاطمه جمشیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، موسسه عالی دانش پژوهان

ریحانه ساداتسجاد
ریحانه سادات سجاد

دکتری مرمت بناها و بافت های تاریخی، مدرس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان