تاثیر تغذیه بر رشد و تکوین مراحل لاروی کشتی چسب خزر،Balanus improvisus (Cirripedia: Balanidate)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,328

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_147

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

تاثیر تغذیه بر رشد و تکوین مراحل لاروی B. Improvisus تحت شرایط کنترل آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه برای اولین بار روی جمعیت کشتی چسب ناحیه خزر جنوبی صورت گرفته است. میزان رشد، بقا و اندازه برای هر جیره غذایی اندازه گیری شده و لاروها زیر میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. با تشریح جانور مجموعه تخم ها در مراحل آخر جنینی خارج شد و سپس در آب دریا در پتری دیش قرار گرفت. در پتری دیش لاوهای نوپلئوس از کپسول تخم ها خارج شده و در آزمایش حاضر مورد استفاده قرار گرفتند. لاروهای خارج شده در بشرهای 600 میلیلیتر ( یک لارو به ازای 00/5لیتر) در جیره غذایی تک جلبک (Chaetoceros sp., Chlorella sp., and Senesmus sp.) در دو غلظت 105*1 و 105*2 سلول در میلی لیتر تحت نور دائمی و دمای 1+20درجه سانتیگراد قرار گرفتند اکثر لاروهای مرحله II که از Chaetoceros و Chlorella تغذیه کردند، مراحل لاروی خود را پس از هفت روز کامل کردند. اما لاروهایی که از Senedesmus تغذیه کردند، در مرحله II باقی ماندند. مدت زمان بین مرحله II به III در تغذیه با Chlorella کوتاه تر از Choatoceros بود. حالت عکس این مورد برای مدت زمان بین مرحله IV به VIمشاهده شد. حداکثر مرگ و میر در تغذیه باSenedesmus و حداقل آن در تغذیه با Choatoceros دیده شد. غذای ترکیبی (Chaetoceros sp., Senedesmus sp., and Chlorella sp.)منجر به کوتاه تر شدن دوره لاروی ش(6روز).

نویسندگان

علی نصرالهی

دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا ساری

گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران