طرح مدیریت خط ساحلی در مطالعات ICZM ایران

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,163

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_087

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

برداشت عمومی از واژه "ساحل" معمولا در برگیرنده بخشی از منطقه ساحلی است که در اذهان خواص و متخصصین امر از آن تعبیر به خط ساحلی (Shoreline) می شود "خط ساحلی" در واقع فصل مشترک دریا و خشکی است که همواره متاثر از کنش و واکنشهای این دو بر همدیگر می باشد. با این وصف می توان اذعان داشن که محدوده خطی ساحلی یک منطقه پویا ،ویژه و منحصر بفرد از لحاظ تنوع اکوسیستمی می باشد که گونه های گیاهی و جانوری مختلف سازه های طبیعی متنوع همچون تپه های مرجانی و جنگل های مانگرو و غیره را در خود جای داده ایت که مجموع این موارد سیستم های دفاعی طبیعی و مثری را در برابر وفان های دریایی و فرسایش ناشی از آنها پدید آورده اند. در واقع خط ساحلی مشتمل بر مبنای طبیعی موجودات و سازه های طبیعی است که در مجموع نوعی تعادل اکولوژیک را فراهم می آورد که پایداری این منطقه تولید مواد غذایی و ایجاد دیگر امکانات بالفعل و بالقوه را در پی دارد. لیکن هجوم روزافزون جمعیت بمنظور کسب منافع بیشتر از این منطقه و پتانسیل های آن و نبود برنامه های مدیریتی برای حفاظت از این منطقه متخصصین و دست اندرکاران امر را با چالشی جدی مواجه نموده است که لزوم تهیه و فراهم آوری برنامه های حفاظتی و مدیریت بهره برداری در این منطقه حساس را باعث گردیده است. امروزه در بسیاری از کشورهای ساحلی بخث اعمال مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM به دلیل ضرورت های ملی و بین المللی در دستور کار قرار دارد. آنچه نمی توان انکار کرد اهمیت و نقش بسزای برنامه " مدیریت خط ساحلی" (Shoreline management plan) در مطالعات ICZM است که دلایل فوق مبین این ادعاست. به همین خاطر پس از طرح موضوع ICZM در سازمان و بنادر و کشتیرانی مدیریت خط ساحلی بعنوان یکی از دستاوردهای این مطالعات و به عبارت بهتر مهمترین دستاورد آن مد نظر قرار گر فت تا بدنبال پیاده سازی آن گامی موثر در جهت هماهنگ سازی فعالیتهای توسعه در منطقه ساحلی برداشته شود و از عدم تاثیر مخرب این فعالیت ها در خط ساحلی ، اطمینان حاصل گردد.