ارزیابی روشهای محاسبه نرخ انتقال رسوب و الگوریت های به کار برده شده برای این منظور در نرم افزار MIKE21

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,831

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_082

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

احداث سازه های ساحلی و فراساحلی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسیریال نظامی و غیره منجر به تغییر در الگوی جریانات و به تبع آن تغییر در الگوی رسوبگذاری می گردد که این خود ممکن است تبعات زیانباری را در برداشته باشد. با بکار بستن اصول و استفاده از دانش متخصصین امر در احداث پروژه های دریایی میزان این خسارات به کمترین مقدار خود خواهد رسید. این روند در کشور ما بسیار کند صورت می گیرد و در مواقعی حتی به صورت معکوس انجام می پذیردبه صورتی که بعد از ساخته شدن سازه های دریایی و مشاهده مشکلات پدید آمده اقدام به چاره جویی و رفع مشکل می گردد. پدیده انتقال رسوب و تعیین پتانسیل نرخ انتقال رسوب را می توان با استفاده از مدلهای فیزیکی و آزمایشگاهی، مدلهای عددی و یا مطالعات میدانی مورد بررسی قرار داد. هر کدام از این روشها از مزایا و معایب خاص خود برخوردار می باشد لذا انتخاب روش یا الگوریتم مناسب می بایست با توجه به شرایط فنی اقتصادی پروژه و شرایط محیطی حاکم بر منطقه صورت پذیرد در این تحقیق روشها و الگوریتم های مختلف محاسبه و تعیین نرخ انتقال رسوب مورد بررسی وارزیابی قرار می گیرد. همچنین کارایی و دقت الگوریتم های به کار گرفته شده در بسته نرم افزاری MIKE21 برای تعیین نرخ انتقال رسوب در شرایط محیطی آبهای ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نویسندگان

سیدعلی آزرم سا

دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا واصل علی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس