شیوع احتباس ادراری و سنگ مثانه در بیماران مبتلا به هیپر پلازی خوش خیم پروستات

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 682

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRU-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: هیپر پازی خوش خیم پروستات کیی از مشکلات شایع و دردسرساز در مردان مسن است واز عوارض مهم آن می توان به احتباس ادراری و سنگ های مثانه اشاره کرد. هدف این مطالعه بررسیفراوانی این عوارض در بیماران مبتا به هیپر پازی خوش خیم پروستات مراجعه کننده به درمانگاهارولوژی بیمارستان بعثت همدان است.روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، بر اساس تشخیص بالینی و سونوگرافی، 105 بیمارمبتا به هیپر پازی خوش خیم پروستات از نظر سنگ مثانه و احتباس ادراری بررسی و اطلاعاتبه دست آمده تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین سنی بیماران 8/ 10 ± 5/ 65 سال، میانگین حجم پروستات 24 ± 9/ 67 سی سی،شیوع احتباس ادراری 8/ 44 % و سنگ مثانه 3/ 14 % بود. برخاف سنگ مثانه، شیوع احتباس ادراریبا افزایش سن افزایش معناداری را نشان داد (P < 0.05). کاهش فشار و قطر ادرار با 1/ 78 % و قطرهقطره آمدن ادرار با 3/ 54 % به ترتیب شایعترین علایم انسدادی و تکرر ادرار با 9/ 82 % شایع ترینعلامت تحر کیی در بیماران بود.نتیجه گیری: علایم هیپر پازی خوش خیم پروستات با پیشرفت سن افزایش می یابد. بعاوه،شیوع زیاد احتباس ادراری و سنگ مثانه در این مطالعه، نشانگر مراجعه تاخیری بیماران است که باعث افزایش بروز عوارض می شود.

نویسندگان

ساسان محرابی

مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

شهریار امیرحسنی

مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

علی اکبر ایلاتی

مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

عبدالمجید ایلون کشکولی

مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران