آشنائی با روش ها و مدل های مدیریت حوادث در بخش صنعت

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,862

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSP02_33

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1384

چکیده مقاله:

واحدهای مختلف صنعتی همه ساله از نا حیه حوادث داخلی خود در معرض مشکلات فراوان مالی ، اجتماعی و قانونی ق رار می گیرند . برمبنای تجارب حاصله از بررسی حوادث عمده واحدهای صنعتی کشور مشاهده می گردد در اغلب این واحدها رویکرد منفعل پس از حادثه مورد توجه قرار می گیرد . برمبنای این روش تشکیلات ایمنی این واحدها فاقد یک روش نظام مند مهندسی و مدیریتی در زمینه ایمنی بر ای تجزیه و تحلیل شرایط محیط کار به منظور سنجش پتانسیل های ایجاد کننده حوادث ومدیریت بر این شرایط می باشند . انفعالی عمل کردن ، تحمیل خسارات فراوان به اقتصاد سازمان ، کم اثر بودن و عدم تضمین برای اجتناب از وقوع حوادث مشابه در آینده از جمله هزینه های گزینش روش مذکور می باشد . تجارب موفق کشورهای صنعتی نشان داده است در صورت برخورد سیستماتیک با موضوع ایمنی و گزینش تکنیک های رایج در دانش مهندسی ایمنی برای تجزیه و تحلیل محیط کار امکان کاهش جدی حوادث در این سازمان ها و واحدهای صنعتی وجود دارد جستجوی عوامل کلیدی دخ یل در وقوع حوادث از طریق فرآیندهای مختلف تجزیه و تحلیل خطر محیط از جمله تجزیه و تحلیل مقدماتی محیط کار ( PHA ) تجزیه و تحلیل خطر در زیر سیستم های سازمان و در کل سیستم ( SSHA,SHA ) بخشی از روش های فوق می باشند . برمبنای رویکرد سیستمی از سه زاویه باید به بحث حوادث توجه نمو د تا ظرفیت و امکان آشنایی مسئولین ایمنی واحدهای صنعتی با این موضوع مهم را فراهم آورد : الف : روش ها و مدل های علل وقوع حوادث ب : روش ها ومدل های تجزیه و تحلیل حوادث ج : فنون پیشگیری و مدیریت حوادث در این مقاله با توجه به محد ویت تعداد صفحات صرفاٌ مبحث آشناسازی با تکنیک ها وروش های ایجاد کننده حوادث مورد بحث قرار گرفته وتعدادی از مدل های جلوگ یری از وقوع حوادث نیز تنها معرفی می گردن د. دراین رابطه به معرفی تعدادی از کاربردی ترین مدل های بررسی حوادث بسنده می گردد. در بخش تجزیه و تحلیل حوادث نیز میتوان از مدلهای فراگیر بررسی حادثه ، مدل های سیستمی بررسی حوادث ، مدل های کشف علل وقوع حوادث ، مدل بررسی حادثه و نتایج آن Viner's ،مدل Swiss Cheese ، مدل Rasmussen's و مدل Borys'smac استفاده به عمل آید .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عزیز گلمحمدی

کمیته تجزیه وتحلیل وکاهش حوادث سازمان توانیر- شرکت توزیع برق استان ایلام