راهنمای ممیزی ایمنی و بهداشت در بنادر

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,770

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSP02_30

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1384

چکیده مقاله:

حفاظت کارگران و تأمین ایمن ی و بهداشت آنها در محیط کار همواره از جمله اصول اساسی مدیریت نوین محسوب می گردد به گونه ای که هم اکنون بخشی از کلیه سیستمهای مدیریتی به مقوله ایمنی و بهداشت کارکنان اختصاص یافته اس ت. بنادر نیز بعنوان یکی از محیطهای کاری مهم که جابجایی میلیونها تن از محموله های تجاری در سطح جهان از طریق آنها صورت می گیرد، از این مقوله مستثنی نمی باشن د. این در حالی است که بر اساس برآوردها، حداقل 50 % از حجم حمل و جابجایی محموله ها در بنادر توسط کارگران صورت می گیرد که این مسئله مؤید اهمیت بیش از پیش توجه به ایمنی و بهداشت شاغلین در بنادر می باشد بر این اساس سازمان بین المللی کار (ILO) به منظور حصول اطمینان از تأمین ایمنی و بهداشت کارکنان شاغل در بنادر و تهیه الزامات قانونی مورد نیاز در این خصوص اقدام به تهیه مستندات زیر نمود : 1 کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی (کار در اسکله) - سال1979-شماره 152-2-توصیه نامه ایمنی و بهداشت شغلی (کار در اسکله) - سال 1979 - شماره 16 -3-دستورالعمل ایمنی و بهداشت در بنادر - سال 2005 اما علیرغم تصویب این استانداردها و مکلف شدن دولتها، کارفرمایان و شاغلین در بنادر به رعایت الزامات مربوطه، مشکلی که همواره در ارتباط با اجرای این دستورالعملها وجود داشته است، فقدان روشی مستند به منظور امکان ممیزی وضعیت ایمنی و بهداشت در بنادر براساس دستورالعملهای مزبور بوده اس ت. به همین جهت در سال 1998 ، شرکای مدیریت زیست محیطی دریاهای آسیای شرقی (PEMSEA) در مانیل براساس برنامه منطقه ای GEF/UNDP/IMO پروژه ای را به منظور تبیین و توسعه چارچوب مدیریت استراتژیک بر حمل و نقل و جابجایی ایمن محموله های خطرناک در دو بندر تعیین شده آغاز کردن د. بخش مهمی از این پروژه تهیه یک راهنمای ممیزی جهت نظارت بر اجرای صحیح مقررات در بنادر بود که این راهنما در دسامبر 2001 انتشار یافت. با انتشار این راهنما ILO تصمیم گرفت که با مشارکت PEMSEA نسبت به جامعیت بخشی به این راهنما و افز ایش کاربری آن جهت کلیه فعالیتهای بندری اقدام نماید که ماحصل این مطالعات، انتشار "راهنمای ممیزی ایمنی و بهداشت در بنادر در سال 2005 " می باش د. براساس این راهنما، کلیه الزامات مندرج در دستورالعمل ایمنی و بهداشت در بنادر ( 2005 ) در 154 بخش مورد ممیزی و ارزیابی قرار می گیرند. در این مقاله به بررسی این راهنما و اهمیت آن در ارتقاء ایمنی و بهداشت در بنادر کشور پرداخته خواهدشد..

کلیدواژه ها:

وضعیت ایمنی و بهداشت ، و بهداشت شغلی

نویسندگان

سیما شجاعی

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

سیاوش آزاد

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و رئیس اداره پیشگیری شرکت ایران خودرودیزل