مدل اولویت بندی سوانح بندری بر اساس ریسک تکرار

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,821

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSP02_29

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1384

چکیده مقاله:

ایمنی یکی از اساسی ترین شاخص های حمل و نقل بشمارمی آید، حمل و نقل دریایی نیز از این مقوله مستثنی نمیباشد، ایمنی در حمل و نقل دریایی به دلیل ماهیت آن بعنوان گلوگاه ارتباطی بین یک کشور با سایر کشورها و تاثیر مستقیم آن در تجارت کشور، دارای اهمیت ویژ های است، بررسی و تحلیل حوادث یکی از مقول ههای مورد توجه در مدیریت ایمنی بنادر است که باهدف درس آموزی و یادگیری صورت میگیرد تا از این طریق از تکرار موارد مشابه پیشگیری شو د. وقایع و اتفاقات رخ داده در بنادر را که ایمنی را تهدید م یکنند تحت عناوین سوانح و حوادث شناخته می شوند، بررسی سوانح به دلیل اینکه دارای خسارات جانی نبوده و مرگ و میری در آن صورت نم یگیرد کمتر مورد توجه قرار م یگیرد درحالی است که مشاهده م یشود، ریشه برخی حوادث که خسارات شدید به سیستم تحمیل میکنند و سوانحی که خسارات کمتری به سیستم تحمیل مینمایند یکسان میباشند؛ لذا میتوان با بررسی سوانح به اندازه حوادث درس آموزی کرد بدون اینکه خسار ات شدیدی را متحمل شد، ولی باید توجه کرد که در بررسی سوانح و حوادث با مشکلی تحت عنوان محدودیت منابع روبرو هستیم که عملا موجب م یشود که بررسی به حوادث جدی محدود شده و تنها به ثبت سوانح اکتفا شو د. در این مقاله مدلی ارائه خواهد شد که بتوان با اولویت بندی سوانح مهم به بررسی آنها پرداخت.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، حمل و نقل دریایی ، مواد خطرناک

نویسندگان

وحید عبداله زاده

کارشناس مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی، فوق لیسانس مهندسی صنایع