مسئولیتها و نقش هاربرماستر در تأمین بندر ایمن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,863

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSP02_20

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1384

چکیده مقاله:

داشتن بندر ایمن به عوامل متعددی بستگی دارد ، از جمله آنها مدیریت و اداره کشتیهای متردد به بندر می باشد . در این میان نقش هاربر ماستر ( Harbour Master) که بین تسهیلات بندری و شناورها تعامل ایجاد می کند ، بسیار حائز اهمیت است . در زمینه فعالیتها و وظایف هاربر ماستر مقررات یا استاندارد بین المللی وجود ندارد که بتوان با تکیه بر آنها امور مربوطه را بطور یکنواخت و منسجم انجام داد . بدین لحاظ مسئولین هر بن در مجبور به استفاده از قوانین ملی و محلی هستند این قوانین در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. مقاله حاضر به حیطه فعالیت هاربر ماستر می پردازد و بر اهمیت تعیین شیوه های استاندارد برای این فعالیتها تأکید می نماید . امروزه تقریباٌ برای بیشتر فعالیتهای دریایی و بندری شیوه های استاندارد بین المللی وجود دارد . تعریفی که از هاربر ماستر در سطح بین المللی وجود دارد عبارت است از : هاربر ماستر شخصی است دارای دانش ، تخصص و تجارب دریایی که توسط مقامات ذیصلاح بندر تحت اختیار قانونی (Statutory Power) آنها برای نیل به اهداف تعیین شده یعنی ایمنی و کارآئی بندر، انتخاب می شود . اختیارات و وظائف هاربر ماستر با وضع قوانین توسط مقامات بندر و مقررات متعدد دیگر تعیین می شود. هاربر ماستر بعنوان کارمند ارشد با اختیارات و مسئولیتهای حقوقی به منظور ایفای وظائف مقام ات بندر برای حصول اطمینان از تأمین ایمنی دریانوردی و استفاده ایمن و کارآ از امکانات بندر برای همه استفاده کنندگان را فراهم می نمای د. در ایفای وظائف مقامات بندری برای تسهیل استفاده ایمن و کارآ از بندر ، هاربر ماستر از انجام مساحی (هیدروگرافی ) ، علامت گذا ری و حفظ و نگهداری کانالهای دسترسی به بندر ، حوضچه ها و .... اطمینان حاصل و بطور مستقیم و یا از طریق سایر مسئولین ایجاد اطمینان کند که محیط عملیاتی ایمن حفظ و موارد ایمنی رعایت می شود. همچنین از در اختیار قرارگرفتن اطلاعات مورد نیاز دریانوردان با روشها ی صحیح و با جزئیات مربوط به هر نوع تغییر ، خطرات یا موانع که بر فرآیند ایمنی ناوبری موثر باشد، اطمینان حاصل نماید.در بنادر ایران هاربر ماستر (Harbor Master) به رئیس اداره امور دریای ی اتلاق می شود ، البته اصطلاح هاربر ماستر فراتر از وظائف پیش بینی شده در ش رح وظائف رئیس اداره امور دریایی می باشد که در مقاله به این وظائف اشاره خواهد شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی مرادی

کارشناس مسئول امور دریایی