ژئوپلیتیک خلیج فارس: تهدیدها و فرصت های فراروی جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 874

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RNM-1-5_004

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر تحت عنوان ژئوپلیتیک خلیج فارس: تهدیدها و فرصت های فراروی جمهوری اسلامی ایران میباشد که به بررسی تهدیدها و فرصتهای پیشروی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خلیج فارس میپردازد. چرا که موقعیت حساس و استراتژیکایران در منطقه خاورمیانه و وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی در کشورهای مجاور و وجود چالش های سیاسی با همسایگان استراتژیک باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران میشود. از بزرگترین تهدیدات فرامنطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتژیک وارد شده است، ایالات متحده آمریکا میباشد. به همین دلیل و بنابر اهمیتاستراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت ها سر لوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده است، باعث مقابله شدید آمریکا با این کشور در فضای بین المللی شده است.هدف مقاله حاضر بررسی تهدیدها و فرصتهای فراروی ایران با توجه به موقعیت خلیج فارس میباشد و سوال مقاله حاضر این است که با توجه به موقعیت ویژه خلیج فارس چه تهدیدها و فرصتهایی پیشروی جمهوری اسلامی ایران میباشد؟ که به روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این فرضیه میپردازد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن موقعیت ممتاز خلیج فارس از جانب آمریکا و سایر متحدان غربیاش مورد تهدید قرار گرفته و خواهد گرفت. این پژوهش با بهرهگیری از اسناد معتبر بر این نتیجه است که منطقه خلیج فارس با پشت سر گذاردن یک صد سال از اهمیت یافتنتاریخی به علت وجود ذخایر گسترده انرژی و همچنین تحولات در نظامهای سیاسی، اقتصادی و بالطبع امنیتی در منطقه، در کانون توجه بسیاری از قدرت ها بوده است. به طوری که میتوان ادعا کرد که به صورت مهمترین کانون توجه نگرشها و محاسبات استراتژیک درآید و به تعبیر کلاسیک ژئوپلیتیک، هارتلند یا قلب زمین نام گیرد.

نویسندگان

اژدر پیری سارمانلو

کارشناس ارشد روابط بین الملل، کارشناس صدا و سیما