اثر آفت کش ارگانیک سولان بر مراحل نابالغ و بالغ کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae و شته رز Macrosiphum rosae

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 713

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA02_324

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از آفتکش های شیمیایی مشکلات فراوانی را برای سلامتی انسان و محیط زیست ایجاد کرده است که برای کاهش خطرات آنها استفاده از روش های جایگزین مانند آفتکش های های بر پایه گیاهی ضروری است. هدف از این تحقیق تاثیر آفتکش ارگانیک سولان روی مراحلنابالغ و بالغ کنه تارتن دونقره ای و شته رز بود. نتایح حاص نشان داد که درصد تلفات درمدت 24 ساعت روی مراح نابالغ کنه تارتن دونقطه ایبترتیب 95 و 89 درصد و همچنین روی مراح نابالغ و بالغ شته رز بترتیب برابر 98 و 90 درصد بود. درصد تلفات پس از 48 ساعت در مورد هردو آفت و هر دو مراحله رشد برابر 100 درصد محاسیه شد. همچنین غلظت 50 درصد کشندگی ) LC50 ( نشان دهنده ماوثر باودن غلظت توصیه شده سولان برای آفات مورد مرالیه بود بروریکه این میزان برای مراح بالغ کنه تارتن دونقره ای و شته رز بید 48 ساعت بترتیب برابار 4175 و5027 پی پی ام محاسیه گردید. بنابراین با توجه به گیاه پایه بودن آفتکش سولان و خطرات کم ان برای دشمنان طبیعی آفات این آفتکش دوستدار محیط زیست می تواند در گلخانه ها، مزارع و محیط های شهری علیه آفات به کار رود.

کلیدواژه ها:

شته رز ، کنه تارتن دونقره ای ، سولان ، LC50 ، زیست سنجی

نویسندگان

مجتبی اسمعیلی

دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی

علیرضا بندانی

استاد گروه حشره شناسی دانشگاه تهران.

آیدین زیبایی

مدیر بخش تحقیق و توسیه شرکت افشانه گیاه خزر