آرایه ی سیمای درونی: ابزاری جهت مدیریت سبد منابع، قابلیت ها و توانمندی ها

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 760

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGTOOLS02_231

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

نگاه درونگرا به استراتژی که در قالب دو مکتب اصلی منبع محور و دانشمحور نمود پیدا کرده است عقیدهدارد که مزیت رقابتی پایدار سازمانها را باید درون مرزهای آن جستوجو کرد. در واقع این دیدگاه بیانمی کند که سازمان ها مجموعه یا سبدی از منابع، قابلیت ها و توانمندی ها هستند و ایجاد توازن و تعادل اثربخشبین آنها است که رشد پایدار را محقق می کند. نوشتار پیش رو با علم به این پیش فرض ابزاری را معرفیمی کند که استراتژی پردازی با اتکا بر عوامل درونی را ممکن می نماید. بدین منظور، ابتدا مروری بر دیدگاهدروننگر در مدیریت استراتژیک، پیش فرض ها و اصول آن، تعریف مزیت رقابتی پایدار در آن و تفاوت با دیگردیدگاه ها می شود. سپس، در مورد چگونگی توسعه و ترسیم آرایه ی سیمای درونی بحث می شود. در نهایت،گام های عملی به کارگیری این ابزار در یک سازمان ایرانی عمومی غیردولتی تشریح می شود.

نویسندگان

شهرام خلیل نژاد

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

رحیم زارع

استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • _ تغزیت‌های مدیریت 15 و 16 دی ماه 1394 مر ...
 • Wernerfelt, B. (1984). A resou rce-based view of the firm. ...
 • کرینرم ا. (1385الف). دیدگاه‌های کلیدی در مدیریت: اندیشمندانی که دنیای ...
 • کرینر ا. (1385ب). قرن مدیریت (ترجمه م. ایران نژاد پاریزی ...
 • کویینه ج. ب, مینزبرگ, 5., و جیمز ر. ا. (1382). ...
 • واکر, ا. س. بوید, ه. د., مالینز, _ لرش, ژ. ...
 • Aaker, D. A. (1989). Managing Assets and Skills: the Key ...
 • Amit, R., _ Shoemaker, P. (1993). Strategic assets and organizational ...
 • Ansoff, H. I. (1965). Corporote Strategy. New York: Mcgraw Hill. ...
 • Baden-Fuller, C., & Stopford, J. (1992). The Competitive Chollenge. Boston: ...
 • Barney, J. (1986). organizational culture: can it be a source ...
 • Barney, J. (1991). firm resources and sustained competitive advantage. Journol ...
 • Black, J., & Bola, K. (1994). Strategic Resources: Traits, Configurations ...
 • Collis, D. J., _ Montgomery, C. A. (1995). Competing on ...
 • D' Aveni, R. (1995). hyp ercompetiton rivalries. New York: Free ...
 • Fahy, J. (2000). The reso urce-based view of the firm: ...
 • Gilbert, X., & Sterbel, P. (1 _ (9 88Developing Competitive ...
 • Grant, R. (1996). Toward a knowledge-ba sed view of the ...
 • Grant, R. (2010). Contemporary Strategy Anolysis (7th ed.): John Wiley ...
 • Hamel, G., _ Prahalad, C. (1990). The Core competence of ...
 • Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. ...
 • Hofer, C. W., & Schendel, D. (1978). Strategy Formulotion: Anolytical ...
 • M a rtin-de-Castro, G., Navas-Lopez, _ E., Lopez-Saez, P _ ...
 • Miller, D. (1992).The Generic Strategy Trap .Journal of Business Strategy, ...
 • Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Strategy Sofory: ...
 • Nonaka, _ (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. ...
 • Peteraf, M. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource ...
 • 6 Jan., 2016 UT conferee center, Tehran ...
 • Porter, M. (1985). Competitive Advantage. Boston. MA: Free Press. ...
 • Simonin, B. L. (1999). Ambiguity and the process of knowledge ...
 • Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities ...
 • 6 Jan., 2016 UT conferee center, Tehran ...
 • نمایش کامل مراجع