بررسی عوامل موثر در تقویت گردشگری بندرتیاب

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 522

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEASCONF01_535

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر درتقویت گردشگری بندرتیاب پرداخته است.. نوع پژوهش حاضر، توصیفی_تحلیلی است.روش ارزیابی ازطریق ماتریس دستیابی به اهداف میباشد. نتایج حاصل از مطالعه نشان دادکه، عوامل تأثیرگذار جانب تقاضا شامل انگیزه،خصوصیات روانشناختی، تجارب و خصوصیات فرهنگی اجتماعی گردشگر می باشندو مولفه های فرهنگی اجتماعی شامل شاخصهای آثار فرهنگی و تاریخی، فرهنگ پذیرش گردشگر، امنیت و آداب و رسوم و سنتها، مولفه اقتصادی، شامل شاخصهای امکانات رفاهی، زیرساختها، مناسب بودن هزینه ها، بازاریابی، صنایع دستی، مراکز خرید و حمل ونقل ، و مولفه طبیعی شامل شاخصهای ویژگیهای اقلیمی، کاهش آلودگی و افزایش توجه به منابع میباشد. همچنین در بررسی شاخصها ، امکانات رفاهی و حمل و نقل، به طور مشترک در رتبه اول از نظر اهمیت و پس از آنها زیرساختها ، و فرهنگ پذیرش گردشگر در توسعه گردشگریدررتبه های بعدی قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسحق شیرین کام

دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی دانشگاه خوارزمی کرج

کریم صادقی

کارشناس آموزش ومدیردبستان شهیدجهانگیرامینی میناب

غلام کشتکار

کارشناس آموزش ومدیردبستان شهیدجهانگیرامینی میناب