تفسیر رادیومتری و مغناطیسی هوایی محدوده ای از منطقة اسفوردی برای اکتشاف اورانیوم

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,859

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_063

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله محدودة بین ′ ٣٠ و ° ٥٥ تا ′ ٤٥ و ° ٥٥ شرقی و ′ ٥٤ و ° ٣١ و ° ٣٢ شمالی در شمال غرب ورقه 1:100000 اسفوردی و در شمال ورقه 1:50000 سه چنگون به شمارة 7153IV مورد بررسی قرار گرفت و در این بررسی از اطلاعات ژئوفیزیک هوایی شامل اطلاعات مغناطیسی و رادیومتری بهره گیری شد و طی آن پردازش و تفسیر روی اطلاعات رادیومتری و مغناطیسی صورت پذیرفت که شامل تهیه اطلاعات جدید از روی اطلاعات رادیومتری مانند تهیه اطلاعات اورانیوم اولیه و اورانیوم جابجا شده از روی اطلاعات رادیومتری و عملیات پردازشی و تفسیری متعدد دیگری هم میباشد و همچنین اطلاعات مغناطیسی مورد تفسیر کمی و کیفی قرار گرفتند تا اطلاعات تحت الارضی را هم به دست آوریم و مقایسه و ارتباط بین اطلاعات سطحی به دست آمده از اطلاعات رادیومتری و اطلاعات زیرزمینی به دست آمده از اطلاعات مغناطیسی را مورد تحلیل قرار میدهیم.

نویسندگان

محمداحسان حکمتیان

سازمان انرژی اتمی ایران دفتر اکتشاف و استخراج

مریم فرزین

سازمان انرژی اتمی ایران دفتر اکتشاف و استخراج

هوتسا زاهدی

سازمان انرژی اتمی ایران دفتر اکتشاف و استخراج