بررسی بیان زیرواحد EZH2 از کمپلکس PRC2 ، در رده های سلولی LP1 و K562

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 681

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNCMB02_066

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

چکیده مقاله:

تغییرات هیستونی در کنار متیلاسیون DNA یکی از عناصر مهم اپی ژنتیک در تغییر بیان ژن می باشند. مطالعات اخیر حاکی ازتفاوت الگوی شاخص های هیستونی در سلول های طبیعی و سرطانی می باشد. تری متیلاسیون لایزین 27 هیستون (H3 H3K27me3)که از شاخص های خاموشی بیان ژن می باشد بوسیله آنزیم EZH2 که بخشی ازکمپلکسPRC2 است اعمال می شود. بررسی بدخیمی های مختلف حاکی از متاثر شدن ژن های دخیل در سرطان زایی بوسیله این عامل اپی ژنتیکی می باشند. مطالعه حاضر جهت ارزیابی تفاوت در بیان آنزیم EZH2 در مدل های سلولی لوسمی های مزمن لنفوییدی ومیلوییدی طراحی شده است .

نویسندگان

جاوید صبور تکانلو

دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران

سعید آبرون

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

مسعود آقایی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران

شیما کاظم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران