هم تراز سازی داده های مغناطیس هوایی منطقه بیرجند به روش اسپلاین های مکعبی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,782

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_026

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

چکیده مقاله:

ژئوفیزیک علم شناسائی زمین از طریق خواص فیزیکی آن می باشد و امروزه کاربرد فراوانی در شناسایی و بررسی کرة زمین پیدا کرده است. در ژئوفیزیک هوائی دستگاه های اندازه گیری به یک هلیکوپتریا هواپیما نصب شده و اندازه گیری انجام می شود. داده های ژئوفیزیک هوایی در امتداد خ طوط مستقیم برداشت می شوند،این خطوط معمولآ عمود بر راستای ساختارهای زمین شناسی بوده و فاصلة آنه ا از یکدیگر متناسب با مرحلة اکتشاف و بودجة پروژه می باشد. برای کنترل مقادیر ثبت شده میدان و حذف اثرات باقی مانده از تغییرات زمانی و رانة (drift) دستگاه، یک سری خطوط پرواز عمود بر خطوط اصلی و با فواصل ٤ تا ١٠ برابر آن طراحی و پرواز می شود که به آنها خطوط کنترل یا tie –line می گویند.مقادیر اختلاف ثبت شده در نقاط تقاطع خطو ط اصلی و کنترل به عنوان مبنای تصح یحات در نظر گرفته می شود. در مرحلة اول با شیفت ثابت مقادیر ثبت شدة خطوط اصلی وکنترل ،مقدارهای اختلاف را به کمترین مقدار می رسانیم .در مرحلة بعد با اعمال منحنی های برازش اسپلاین های مکعبی به مقادیر اختلاف و تغییر پارامترهای این منحنی ها ،مقادیر باقی ماندة اختلاف مقدار میدان در نقاط تقاطع تا حد امکان به کمترین مقدار ممکن رسیده و سرشکن می شوند قبل از اعمال فرایندهای هم سطح سازی ،تمامی تصحیحات مورد لزوم از قبیل تصحیح lag مربوط به اختلاف مختصات بین GPS GPS و مگنتومتر،تصحیحDiurnal مربوط به تغییرات روزانه وتصحیحIGRF مربوط به حذف میدان ناشی از هستة زمین باید به داده ها اعمال شده باشد.در این مقاله ،ر وشهای اجرای کار ،مشکلات و موانع موجود و راهکارهای حل آن مورد بحث ونتایج روش بر روی داده های مغناطیس هوائی بیرجند مورد استفاده قرار گرفته است.

نویسندگان

لقمان نمکی

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

غلامعباس فنایی خیرآباد

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران