استخراج اتوماسیون سیرکهای یخچالی بر اساس ویژگیهای ژئومورفومتریک نمونه موردی منطقه زرد کوه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEGIT01_072

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

سیرک های یخچالی به عنوان یکی از اشکال فرسایشی یخچالها و شاخصی مناسب برای شناسایی شرایط محیطی کواترنر محسوب می شوند با توجه به اهمیت لندفرم سیرک یخچالی شناسایی و تهیه نقشه پراکندگی سیرکها و ویژگی های شکلی انها از نیازهای علوم محیطی به خصوص ژئومورفولوزی است در این پژوهش به منظور شناسایی ویژگیهای کمی شکل سیرکها در منطقه زردکوه بختیاری از شاخص های ژئومورفومتریک شامل مشتقات درجه دوم انحنای پلان پروفیل کلی و شاخص شیب به عنوان مشتق درجه اول استفاده شده است برای این منظور مدل رقومی ارتفاع با دقت 10 متر از نقشه های توپوگرافی 1:25000 سازمان نقشه برداری تهیه و برای تحلیل های ژئومورفومتریک استفاده گردید نتایج تحقیق نشان می دهد مشتقات درجه دوم کارایی بیشتری در شناسایی ویژگیهای شکلی سیرکهای یخچالی دارد شاخص انحنای پلان به خوبی توانسته پرتگاه اطراف سیرک را نشان دهد و انحنای پروفیل مسیر عبور بهمن ماه دیواره سیرک را بارز نموده است به نظر می رسد شاخص های مشتق دوم شامل خانواده انحناء قابلیت های زیادی در استخراج و بارزسازی اشکال طبیعی بر روی داده های رقومی ارتفاعی دارد

نویسندگان

علی احمد آبادی

استادیار دانشگاه خوارزمی

واردوهی سرکیسیان

دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی