بررسی اثر بخار آب بر روند کسب مقاومت بتن سبکدانه حاوی میکروسیلیس

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,305

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICELC01_60

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1384

چکیده مقاله:

در ساز ه های بتنی وزن خود بتن قسمت عمد ه ای ازبارمرده ی وارد بر سازه را تشکیل م یدهد و لذا امتیازات قابل توجهی در کاهش وزن آن خواهد داشت . بتن سبکدانه یکی از انواع بت ن های سبک م یباشد که به علت استفاده از مصالح متخلخل و سبک وزن، مقاومت بتن ساخته شده با این مصالح در مقایسه با بت ن های معمولی کمتر می باشد. یک راهبرد عملی جهت کسب حداقل مقاومت مورد نیاز برای این نوع بتن برای استفاده درعناصر ساز های، استفاده از میکروسیلیس برای افزایش مقاومت ملات بتن و همچنین بهر ه گیری از روا ن کنند هها در کاهش مقدار آب مؤثر م ی باشد. با جایگزین کردن مصالح ریزدانه طبیعی به جای مصالح ریزدانه سبک نیز تا حدودی م یتوان بر مقاومت فشاری این نوع بتن افزود. از سوی دیگر حصول کیفیت عالی و سرعت درساخت قطعات پیش ساخته از طریق عم ل آوری مناسب در بخار آب امکان پذیر خواهد بود . دراین تحقیق سعی شده است تا به کمک بخار آب روند افزایش کسب مقاومت در بتن سبکدانه حاو ی میکروسیلیس و فو قروا نکننده ساخته شده با لیکا و ریزدانه ی جایگزین مورد بررسی قرارگیرد.

کلیدواژه ها:

بتن سبکدانه ، رس منبسط شده لیکا ، میکروسیلیس ، عم لآوری با بخار

نویسندگان

امین حیدری فسقندیسی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان

محمدرضا سهرابی

استادیاردانشکده مهندسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

طالب مرادی شقاقی

استادیار گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز