بررسی چگونگی تغییرات وضعیت حوزه های آبخیر در طول زمان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 978

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEGE04_096

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1384

چکیده مقاله:

اطلاع و آگاهی از میزان فرسایش و رسوب در یک حوزه و مشخص کردن روند آن در یک دوره می تواند راهگشا بسیاری از مشکلات و مسائل موجود در یک حوزه آبخیز باشد در این تحقیق به منظور آگاهی از وضعیت فرسایش حوزه آبخیز طالقان و چگونگی تغییرات آن در یک دوره 30 ساله (1380-1350) اقدام به تهیه نقشه وضعیت فرسایشی حوزه گردیده است. ابتدا مطالعه ژئومرفولوژی در منطقه صورت گرفت و سپس به کمک مدل تجربی EPM نقشه وضعیت فرسایش حوزه در طی سالهای 1350 و 1380 در 5 کلاس فرسایشی خیلی کم، کم، متوسط، زیاد تهیه و میزان تغییرات کلاسهای فرسایش در حوزه آبخیز طالقان در حال تغییر است بطوریکه درصد مساحت کلاسهای فرسایشی خیلی کم در طی دوره 1380-1350 تقریبا ثابت بوده است ولی درصد مساحت کلاسهای فرسایشی خیلی کم در طی دوره 1380-1350 تقریبا ثابت بوده است ولی درصد مساحت کلاس فرسایشی کم از 74/87% در سال 1350 به 79/34% در سال 1380 کلاس فرسایشی متوسط از 7/91% در سال 1350 به 2/25% در سال 1380 درصد مساحت کلاس فرسایشی زیاد از 1/75% در سال 1350 به 0/27% در سال 1380 و درصد مساحت کلاس فرسایشی خیلی زیاد از 12/8% در سال 1350 به 15/34% در سال 1380 تغییر یافته است. همچنین ضریب شدت فرسایش از 0/43 در سال 1350 به 0/56 در سال 1380 افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش تدریجی فرسایش در این حوزه می باشد.

نویسندگان

محمد شعبانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان و عضو باشگاه پژوهشگران

سادات فیض نیا

استاددانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران