بررسی میزان تاثیر خصوصیات فیزیکی سنگها و خاکها بر روی کیفیت منابع آب شهر اراک

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,049

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEGE04_078

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1384

چکیده مقاله:

مشکل کم آبی کیفیت نسبتا پایین آب و عدم مدیریت صحیح در بهره برداری از منابع آبی مدتها است که مورد توجه مسئولین سازمانهای اجرایی در استان مرکزی است. امروزه شاهد شورشدن برخی از جاهها و قنوات منطقه بوده و این امر باعث عدم استفاده آب در کشاورزی و شرب شده است (مهاجرانی،1378، زمانی فراهانی 1378) در استان مرکزی علاوه بر مسئله کم آبی کیفیت آبهای موجود نیز در حال تغییر می باشد بنابراین شناخت عواملی که باعث تغییر کیفیت آب منطقه می شوند قابل توجه است. یکی از مهمترین منابع تغییر کیفیت آب خصوصیات و جنس سنگها و خاکهای منطقه هستند. این تحقیق مشخص می کند که منابع آلوده کننده آبها در حوضه ابریز دشت اراک از کدام واحد هیدرولوژیک بوده و ضمن مشخص نمودن منشا تغییر کیفیت به بررسی نوع منابع سنگی و خاکی آلوده کننده آبها می پردازد. همچنین این تحقیق مشخص نمود بخش اعظم آب چاهها و قنوات مناطق شمالی از کیفیت نامطلوبی برخوردارند. تنها منابع آبرفتی سطحی است که دارای آب نسبتا شیرین می باشد و هرگونه اقدامی در خصوص حفر چاههای عمیق و یا کف شکنی در این چاهها سبب نامطلوب شدن کیفیت آب خواهد شد از مسائل قابل توجه در این تحقیق استفاده از GIS و روشهای آماری چند متغییره در تعیین خصوصیات منابع سنگی این منطقه بوده است.

نویسندگان

محمدرضا حسین نژاد

عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه علم و صنعت ایران-واحد اراک

فریدون عروس محله

عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه علم و صنعت ایران-واحد اراک