بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,382

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEGE04_052

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1384

چکیده مقاله:

سد پیشنهادی خاکی درونگر با هسته رسی و قوسی در 35 کیلومتری شمال غربی شهر درگز استان خراسان رضوی قرار دارد. ساختگاه و دیواره های مخزن سد متشکل از ماسه سنگهای آهکی و آهکهای ماسه ای سازند اتامیر و ماسه سنگهای مارنی سازند آبدراز می باشد. دیواره چپ مخزن دارای شیبی حدود 80-85 درجه می باشد که در واقع جداکننده رودخانه درونگر از محل ساختگاه و مخزن سد است. نتایج حاصل از حفاری ها و آزمایشات صحرایی میزان جداکننده رودخانه درونگر از محل ساختگاه و مخزن سد است. نتایج حاصل از حفاری ها و آزمایشات صحرایی میزان آبگذری پی و دیواره چپ مخزن را بیش از 100 واحد لوژن نشان می دهد که در رده سنگهای با نفوذپذیری بالا قرار می گیرد. کف دره در محل ساختگاه سد توسط 48 متر آبرفت پوشیده شده است. بنابراین آب بندی این سد یکی از مهمترین مسایل پیش رو می باشد. در این مقاله ضمن بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه و دیواره های مخزن سد، پارامترهای موثر در آبگذری و روشهای مناسب آب بندی آن نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نویسندگان

محمد غفوری

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهذ

غلامرضا لشکری پور

دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیدعلی حسینی

دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد