بررسی واکنش چمن برموداگراس به سطوح مختلف خشکی و انواع قارچ میکوریزا

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 612

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF01_090

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر کاربرد گونه های مختلف قارچ های مایکوریزا در کاهش اثرات تنش شوری در چمن برموداگراس در سال زراعی 94 - 93 یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، با دو فاکتور تنش خشکی و قارچ مایکوریزا و چهار تکرار اجرا کردید فاکتور اول شامل چهار سطح تنش که به ترتیب FC100% (بدون تنش اپ) FC75% ( تنش متوسط) FC50% ( تنش) FC25% ( تنش شدید) فاکتور دوم شامل گونه های مختلف قارچ های میکوریزا در پنج گونه Glomus calendonium و GlomusFaciculatum و GlomusVersiform و GlomusMosseae و شاهد بود و شاهد (بدون استفاده از قارچ)، می باشد.فاکتور های وزن تر و خشک اندام های هوایی ریشه ، درصد کلنیزاسیون اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش تنش خشکی ایران شاخص های رویشی کاهش یافت. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد فاکتورهای مورد اندازه گیری تحت گله های قارچ های مختلف متفاوت بود که طبق نتایج به دست آمده مشخص گردید که بیشترین وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه در قارچ Glomus Faciculatum و بیشترین درصد کلنیزاسیون در قارچ Glomus calendonium مشاهده شد. نتایج حاصل از برهمکنش به این نقاط و خشکی نشان داد که در تیمارهایی که از قارچ استفاده شده مخصوصا قارچ Glomus Faciculatum و Glomus calendonium عملکرد و شاخص های رشدی بهتری مشاهده شد.

نویسندگان

راهله فلاحت پیشه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

حمیدرضا ابراهیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان

یونس رضایی دانش

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

روح الله حسینی منفرد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان