جایگاه کارآفرینی در توسعهی اقتصادی جامعه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMCONF01_106

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

واژهی کارآفرینی توجه بسیاری از اندیشمندان را به ویژه در طول دو دههی گذشته به خود معطوف نموده است. کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایدههای نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید، با بسیج منابع به ایجادکسب و کار، سازمانهای جدید و نوآور رشدیابنده مبادرت میورزد. امروزه، کارآفرینی در نقش یک راهبرد در توسعه وشکوفایی و رشد جوامع انسانی، به جایگزین بیبدیلی تبدیل شده است که از طریق آن همهی عوامل و منابع و امکانات یک جامعه به صورت خودجوش و از راه قرار گرفتن در یک روند تواملی در جهت نیل به آرمانهای بلند اجتماعی بسیج میشوند تا منشأ بسیاری از آثارو پیامدهای مثبت اقتصادی- اجتماعی گردند. هدف مقالهی حاضر، بررسی جایگاه کارآفرینی در توسعهی اقتصادی جامعه بوده که به شیوهی تحلیلی و با عنایت به مطالعات نظری تدوین شده است. نتایج اصلی پژوهش بیانگر این اسدت که کدرآفرینی تدأثیرمستقیمی بر توسعهی اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. هرچه افراد جامعه بیشتر در فعالیتهای کارآفرینانه شرکت کنند، جامعهسریعتر به توسعهی اقتصادی و اجتماعی دست میباید. جوامع امروزی به افرادی نیاز دارند که مصمم به کسب موفقیت و قادر به تبدیل رویا به حقیقت و دارای روحیه استقلالطلبانه برای کاوش موقعیتهای جدید باشند. اگر به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی کارآفرینی توجه شود، نقش متخصصان و دانشآموختگان در توسعهی جامعه، آشکار خواهد شد و دانشآموختگان به نیازهایمختلف جامعه پاسخ میدهند.

نویسندگان

اسماعیل کاوسی

.دکترای مدیریت فرهنگی، دانشیار دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدپور داریانی، م. (1383). کارآفرینی یک دقیقه‌ای؛ در هزار نکته ...
 • ایمانی، م. (1388). آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها: چارچوبی برای برنامه‌ریزی، ...
 • پایدار، ر؛ آقامحمدی، م و رستم‌نژاد، ب. (1387). کارآفرینی، چاپ ...
 • پورافکاری، ن.ا؛ کلانتری، ص و نقدی، .. (1381). توسعه‌ی شهرنشینی ...
 • پیوندی، گ (1384)، ظهور دانشگاه کارآفرین، تهران: کنگره‌ی تولید علم. ...
 • تودارو، م. (1368). «توسعه اقتصادی در جهان سوم»، ترجمه غلامعلی ...
 • ساها، ا.ج و فیجرلیند (1380). «آموزش و توسعه»، ترجمه پریدخت ...
 • سبحانی‌نژاد، م و منافی شرف‌آباد، ک. (1390). جامعه‌شناسی آموزش و ...
 • سعیدی‌کیا، م. (1386). اصول و مبانی کارآفرینی، چاپ پانزدهم، تهران: ...
 • شائمی برزکی، ع و تیموری، ه. (1385). رابطه‌ی کارآفرینی و ...
 • صمدآقایی، ج. (1380). کارآفرینی ضد اشتغال موتور توسعه‌ی اقتصادی، نشریه‌ی ...
 • فیوضات، ی. (1382). نقش دانشگاه در توسعه ملی. تهران: انتشارات ...
 • کردنائیج، .؛ احمدپور داریانی، م و شمس، ش. (1384). طراحی ...
 • مقیمی، س.م. (1381). کارآفرینی موضوعی میان رشته‌ای و فراگیر، ماهنامه‌ی ...
 • منافی شرف‌آباد، ک و زمانی، ا. (1391). نقش نظام آموزش ...
 • ناهید، م. (1388). چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی ...
 • نراقی، ی. (1375). توسعه و کشورهای توسعه‌نیافته، انتشارات شرکت سهامی ...
 • هدی، ف. (1381). اداره‌ی امور عمومی تطبیقی، ترجمه‌ی الوانی و ...
 • Baron, R.A. & Ward, T.B. (2004). Expanding E ntrepreneurial Cognition's ...
 • Brown, P.J. (2003). Entrepreneuri al Programming: Home Based and Micro ...
 • Clark, B.R. (2004). _ Entre preneurship University Demand and Response: ...
 • Echoles, A and Neck, C. (1998). The impact of behavior ...
 • Erlendson, J. (2000). _ Entrepreneuri Sm : Individual, Organizational and ...
 • Hany, N; Felix, T; Margaret, J and Nelson, O. (2011). ...
 • Harkema, S.J.M & Schout, H. (2008). Incorporation Student - centered ...
 • Heinonen, J & Pikkijoki, S.A. (2006). An Entrepreneuri al Directed ...
 • Henry, C; Hill, F and Leitch, C. (2005). E ntr ...
 • Johnson, D; Craige, J.B.L & Hildebrand, R. (2006). E ntr ...
 • Kanka .S. (2003). Entrepreneuri al Development. New Delhi: C Hand ...
 • Kanyllinepa, H. (2009). Entre preneurship and Innovation Systems: Towards a ...
 • Katef, W.R, et al. (2005). What is Sustainable Development? Goals, ...
 • Kuratko, D.F & Goldsby, M.G. (2004). Corporate Entrepreneurs Or RogueMiddle ...
 • Kuratko, D.F& Goldsby, M.G. (2004). Corporate Entrepreneurs Or RogueMiddle Managers? ...
 • Lewis, k and Messey, C. (2003). Delivering Enterprise Education in ...
 • Minniti, M & Levesque, M. (2008). Recent Development in The ...
 • Nabi, G., Holden, R., & Walmsley, A. (2006). Graduate Career ...
 • Neck, H; Brush, C & Allen, E. (2009). The Landscape ...
 • Oosterbeek. H., Van preaag, M & Ijsselstein, A. (2010). The ...
 • Sana E Harbia & Alistair R. Andersons. (2010). Institutions and ...
 • Schurenberg, E. (2012). "Whats an Entreneu? The best answer ever" ...
 • Shan, S; Locke, E & Collin, C. (2003). Entrepreneuri al ...
 • Styles, C and Seymour, R (2006). Opportunities for Marketing Researchers ...
 • Takii, K. (2008). Fiscal Policy and E ntrep reneurship _ ...
 • Taormina, R.I & Lao, S.K.M. (2007). Measuring Chinese Entrepreneuri al ...
 • نمایش کامل مراجع