بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 538

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMCONF01_060

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان می باشد . روش پژوهش روش توصیفی و با تأکید بر همبستگی بین متغیر ها )متغیر مستقل ووابسته( انجام پذیرفته است . جامعه آماری در تحقیق حاضر کارکنان رسمی و قراردادی شرکت پالایش گاز پارسیان می باشد که شامل 025 نفر می باشند . نمونه آماری این پژوهش بااستفاده از فرمول تعیین نمونه آماری کوکران 225 نفر که همگی مرد بوده به صورت تصادفی ساده از بین کارکنان انتخاب گردید .این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد ابزار پیمایش در این تحقیق، پرسشنامه میباشد، که برای سنجش توانمند سازی روانشناختی کارکنان این شرکت از پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی کارکنان مبتنی بر مدل اسپریتزر preitzer, 1995 1995 ( و برای سنجش عملکردشان از پرسشنامه محقق ساخته سنجش عملکرد استفاده شده است.. همچنین از نظر هدف این تحقیق کاربردی بوده است . در این پژوهش با توجه به فرضهای تحقیق و گروه نمونه جهت تجزیه و تحلیل spss-16 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در نرم افزارSPSS به تعداد متغیرهای درونزا باید از گزینه رگرسیون خطی چندگانه و یا ساده استفاده نمود . همچنین برای سنجش روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی با بکار گیری نرم افزارlisrelاستفاده شده است . نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی دار بین توانمند سازی کارکنان و عملکرد سازمانی وجود دارد . همچنین این تحقیق رابطه مثبت و معنی دار بین احساس معنا داری شغل و عملکرد سازمانی ، احساس شایستگی و عملکرد سازمانی ، احساس داشتن حق انتخاب و عملکرد سازمانی ، احساس موثر بودن در شغل و عملکرد سازمانی و مشارکت با دیگران و عملکرد سازمانی را مورد تأیید قرارداده اند

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Alameh M, Moghimi M .(2011). The relationship between organizational learning ...
 • Albert, M, and Nora, 1. (2008). Market Orientation and Business ...
 • Anderson, E(2008), Participative Management: Understanding, Creating and ...
 • D eliveringValue _ Prentice-Hall, Business Process Management Journal Vol. 9 ...
 • Armstrong, Michael, (2007) _ A handbook of employee reward management ...
 • Awamleh, N. A. (2013) _ Enhancing employees performance via empowerment: ...
 • Bandura, Albert(1997). Self-efficaly: Toward a unitying theory of behavioral change. ...
 • Barneyj.(1 991) "firm resources and the theory of management. ...
 • Bennis, w, & Nanus _ B (1985) leaders : The ...
 • Boxell, C, T (1996) _ The strategic HRM debate & ...
 • Canger, J, A, (1989). Leadership : The art of empowering ...
 • نمایش کامل مراجع