شناسایی ومعرفی کانونهای گردشگری طبیعی و تاریخی - فرهنگی دشت بلالی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 489

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HTTEI01_008

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

گردشگری به عنوان صنعتی که درامرتوسعه اقتصادی فرهنگی و ایجاداشتغال نقش مهمی دارد نیاز به برنامه ریزی شناسایی و سرمایه گذاری مناطق هدف گردشگری است این موضوع موجب جلوگیری ازهدررفتن منابع مالی و مانع تلف شدن زمان گردشگر و متولیان گردشگری می گردد بررسی بستری که یک شهر درآن بوجود آمده و رشد کرده است میتواند دربرنامه توسعه اقتصادی و فرهنگی آن منطقه موثر باشد دشت لالی واقع درشمال شرقی استان خوزستان باقرارگرفتن درمنطقه کوهستانی این استان نیز با دارا بودن پیشینه ی تاریخی غنی و همچنین مناطق طبیعی خدادادی حائز اهمیت گردشگری است ازاین رو مناطقی کانونی دردشت لالی وجود دارند که با برنامه ریزی و تکیه براستفاده بهینه ازاین کانون ها میتوان درتوسعه گردشگری منطقه نقشی موثر ایفا نمایند کانون طبیعی شامل کوه ها جنگلها و رودخانه ها و کانون شناسایی شده تاریخی - فرهنگی شامل نقوش برجسته پیرامون دشت لالی بناهای تاریخی و فرهنگ مردمان ساکن لالی است بابهره برداری و توسعه این مناطق شناسایی شده دردشت لالی میتوان شاهد شکوفایی گردشگری دراین منطقه کشور شد

کلیدواژه ها:

گردشگری ، دشت لالی ، کانونهای طبیعی ، کانونهای تاریخی - فرهنگی

نویسندگان

مصیب خراسانی

کارشناسی ارشدباستان شناسی دانشگاه غیرانتفاعی گلستان

فرزاد نجفی

کارشناسی ارشدباستان شناسی دانشگاه غیرانتفاعی مرودشت

حسین فیضی

کارشناسی ارشدباستان شناسی دانشگاه غیرانتفاعی مرودشت

راحله رنجبری

کارشناسی باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر